Bidra med din idé eller kompetens för att stoppa covid-19

Online

fredag 3 april - 6 april 2020

15:00 - 16:00

Myndigheten för digital förvaltning, DIG, projektleder Hack for Sweden som den 3–6 april anordnar Hack the Crisis Sweden. Syftet med det digitala hackathonet är att tillsammans ta fram digitala lösningar och koncept för att gemensamt bidra till att lösa krisen.
Bidra med din idé eller kompetens för att stoppa covid-19

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder – nu är det upp till bevis. Syftet med Hack the Crisis Sweden är att hitta digitala lösningar och koncept som kan hjälpa oss i eller ur Coronakrisen och som kan implementeras snabbt i vårt samhälle. Initialt fokus ska läggas på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19 - med andra på att rädda liv, samhälle och företag. 

Hack the Crisis genomförs just nu i flertalet länder där hela ekosystemet för innovation går samman för att hitta lösningar på Coronapandemin som drabbat världen. Initiativen skapar stort engagemang där människor går samman och bidrar med olika kompetenser i de landspecifika hackaton som arrangeras. 

Nu behövs det idéer, kod och analyser från medborgare, privat sektor, offentlig sektor och övriga engagerade aktörer. Därför söker vi dig som vill ställa upp med din kompetens, oavsett om du vill vara med som deltagare, mentor eller partner till Hack the Crisis Sweden – du behövs! 

Hackathonet den 3–6 april tre huvudutmaningar; att rädda liv, rädda samhällen och att rädda företag. Vill du vara med och bidra? Gå in på hackthecrisis.se. Där finns all information om hur du anmäler dig och alla praktikaliteter. 

Hack for Sweden startade 2014 som ett hackathon, dvs. en form av en innovationstävling med syfte att främja användningen av öppna data. Hack the Crisis Sweden organiseras av DIGG, Hack for Sweden och Regeringen. Business Region Göteborg är partner i Hack the Crisis Sweden. 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend