Digital workshopserie: Få grepp om ditt företags ekonomi – enkelt och lättförståeligt!

Digitalt

måndag 19 oktober 2020

08:30 - 12:00

Här får du möjlighet att lära dig mer om ditt företags ekonomi på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Du får också coachning av Almi med att simulera olika framtida scenarios för din verksamhet.
Digital workshopserie: Få grepp om ditt företags ekonomi – enkelt och lättförståeligt!

Målet med träffarna är att du som deltagare självständigt och på ett effektivt sätt ska kunna få ett grepp om ditt företags ekonomi samt identifiera utmaningar och möjligheter för att kunna fatta välgrundade beslut för företaget.

Exempel på vad vi går igenom tillsammans:

  • Balans- och resultaträkning och det ekonomiska sambandet mellan rapporterna
  • Olika företags utmaningar kopplat till affärsmodell
  • Vad som krävs för att förbättra såväl lönsamhet som likviditet 

Workshopledare är Peter Söderström från Bonanza Education och workshopen arrangeras ihop med Almi. Du får hemuppgifter där du som deltagare arbetar med ditt företags ekonomi och tar fram egna åtgärdsplaner mellan utbildningstillfällena. Ett individuellt möte genomförs också där du får möjlighet att simulera ditt företags ekonomi.

Planering:

  • Förberedande e-learning, görs individuellt innan första workshoptillfället
  • Workshop 1: 19 oktober kl 8.30 – 12.00, introduktion och The Visual Language of Finance 
  • Workshop 2: 21 oktober kl 8.30 – 10.30, Hur påverkar krisen företagets ekonomi? 
  • Individuellt simuleringstillfälle för ditt företag (2 timmar), genomförs med Almi mellan 22 oktober – 2 november 
  • Workshop 3: 4 november kl 8.30 – 10.30, uppföljning 

Plats: Allt genomförs digitalt, länk för uppkoppling mailas ut inför varje tillfälle
Kostnad7.000 kr ex moms/person 

Vem riktar sig workshopserien till?  

Den här utbildningen riktar sig till dig som är VD eller ägare i ett ägarlett bolag som har varit igång minst ett par år. Inte anpassad för ekonomiansvarig eller liknande.

Anmälan

Anmäl dig här

Tip a friend