Energiomställningen pågår nu – hur hittar vi de ekonomiska drivkrafterna?

Västsvenska Arenan

Strandvägen, H528 Visby

måndag 3 juli 2017

15:00 - 16:00

Kan en marknadsplats för handel kring överskottsenergi från el, kyla och värme påskynda omvandlingen till en fossilfri energianvändning? I Almedalen kommer projektet, Fossil - Free Energy Districts, som drivs av Johannebergs Science Park för Göteborgs Stads räkning presentera projektets uppstart och utmaningar.
FED Fossil Free Energy Districts

Beskrivning av samhällsfrågan

Göteborgs Stad utvecklar tillsammans med åtta partners en unik lokal handelsplats för el, värme och kyla. Projektet Fossil-free Energy Districts optimerar energianvändningen. Hur bidrar en lokal energimarknad mellan fastigheter till effektivare resursutnyttjande? Vilka är handelsplatsens utmaningar?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

EU-projektet Fossil-free energy districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Energi kommer att köpas och säljas mellan fastigheter sinsemellan likaväl som mellan fastigheter och energibolag. Energin mellanlagras bland annat i byggstommar, batterier och ackumulatortankar. Under 2017−2019 utgör Chalmers Campus Johanneberg själva testbädden. FED valdes ut i stor konkurrens av Urban Innovative Actions, Europakommissionens nya initiativ för att låta städer testa lösningar för sina utmaningar.

Medverkande:

  • Iréne Svensson, (Moderator), Johanneberg Science Park
  • Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi
  • Mats Rydehell, Styrkeområdesledare för Energi, Chalmers tekniska högskola
  • Peter Karlsson, Innovationsledare, Akademiska Hus
  • Anita Aspegren, Avdelningschef för energieffektivisering, Energimyndigheten
  • Elisabeth Undén, Politisk sekreterare, (MP), Göteborgs Stad
  • David Lega, Oppositionsråd, (KD), Göteborgs Stad
  • Per-Arne Håkansson, Riksdagsledamot, (S), Riksdagen

Kontaktperson 1:

Cecilia Erdalen, Göteborg Energi, 0704-660428

Kontaktperson 2:

Pia Schmidtbauer, Johanneberg Science Park, 0708-849888

Webbplats johannebergsciencepark.com/fed »

Facebook»

Fossil-free Energy Districts project, FED

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, Rise Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers tekniska högskola bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED finansieras av Urban Innovative Actions, Europakommissionens initiativ för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend