Europeiska affärsmöjligheter inom rymdsektorn - introduktionsseminarium

World Trade Center, Stockholm

måndag 29 maj 2017

13:00 - 17:30

Målet för initiativet är att koppla samman svensk industri, små- och stora företag och andra aktörer med intresse för rymdrelaterade affärsmöjligheter. Med insikter från European Space Agency (ESA) syftar detta samarbete till att öka medvetenheten bland svenska företag om de affärsmöjligheter, innovationsfinansiering och samarbetesmöjligheter som är knutna till europeisk rymdindustri.
Space event

Genom tre separata aktiviteter bestående av ett initialt affärsseminarium, följt av en förbredande workshop och ett avslutande besök vid European Space Agency’s Space Research and Technology Centre i Nederländerna, kommer ditt deltagande att erbjuda dig:

 • Uppdateringar avseende de senaste bidragen från Rymdstyrelsen till ESA-programmen och relaterade möjligheter för svenska industri. Vi kommer också att dela med oss av utfallet från ESAs ministermöte som hölls i december 2016
 • En introduktion till hur man ansöker om ESA-finansiering för att utveckla och kommersialisera tillämpningar av t.ex. fjärranalys, navigering eller satellitkommunikation, för mark-, sjö- eller flygrelaterade applikationer
 • Möjlighet till kontakt med större rymdföretag angående partnerskap och samarbetsmöjligheter
 • Exempel på hur rymdteknologi kan skapa affärsmöjligheter och ekonomisk tillväxt inom icke rymdrelaterade områden
 • En introduktion av ESAs Business Incubation Programme, med detaljerad information om tillgängligt stöd för start-ups, entreprenörer och småföretag med avsikt att kommersialisera rymdrelaterade idéer. Möjligheten att på djupet diskutera eventuella affärsidéer med representanter från ESA BIC Sverige

Detta initiativ bör vara av intresse för:

 • Start-ups, entreprenörer och små och medelstora företag med en ambition att bli leverantörer till den europeiska rymdindustrin och ett intresse av ESA BIC programmet
 • Aktörer som redan är verksamma inom rymdindustrin och som söker efter den senaste informationen och nya samarbetsmöjligheter
 • Företag verksamma utanför den traditionella rymdindustrin som utvecklar applikationer för fjärranalys, satellitnavigering och satellitkommunikation 

Preliminärt program för introduktionsseminarium den 29 maj:

 • 13.00-13.30 Registrering och kaffe
 • 13.30-13.45 Öppningstal (t.ex. Rymdminister/Närings- och innovationsminister)
 • 13.45-14.00 Introduktion av organisatörerna/partnerna
 • 14.00-15.15 Nyckeltal 1: Sveriges roll inom ESA och möjligheter för svensk industri
  Nyckeltal 2: ESA's Technology Transfer Programme: Teknologi, Affärsinkubatorer och patent
  Nyckeltal 3: The Integrated Applications Programme: Nya möjligheter för rymdbaserade tillämpningar för svenska användare och industri
 • 15.15-15.30 Kaffepaus med nätverksmöjligheter
 • 15.30-15.55 Företagspresentationer
 • 15.55-16.25 Paneldebatt med Q & A
 • 16.25-17.30 Enskilda möten och nätverkande

Klicka på nedanstående länk för att registera dig: https://business_sweden.formstack.com/forms/capture_european_space_opportunities

Deltagandeavgift: Ingen avgift (uteblivit deltagande efter anmälan medför en avgift om 500 SEK)

Kontaktuppgifter
För mer information eller frågor avseende initiativet, vänligen kontakta:

Business Sweden
Emanuel Skoog
emanuel.skoog@business-sweden.se
Telefon: +31-70 30 22 05

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend