Företag sökes för idégenerering tillsammans med kommuner i Göteborgsregionen

All Age Hub (Chalmers Teknikpark i Johanneberg)

Sven Hultins gata 9C, Göteborg

måndag 21 maj 2018

10:00 - 15:00

Är du representant från akademi, näringsliv eller civilsamhälle och vill utveckla idéer på lösningar tillsammans med kommuner i Göteborgsregionen? Anmäl dig till AllAgeHubs workshops i maj och juni.
All Age Hub
Bild: AllAgeHub, Most Photos

Business Region Göteborg är en av flera samarbetsparter till AllAgeHub, en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster.

Nu bjuder AllAgeHub in dig som arbetar inom akademi, näringsliv eller civilsamhälle till workshops för att tillsammans hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv.

Workshop 21 maj: Digital tillgänglighet
Hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag?

Initiativtagare: Mölndals stad och Härryda kommun.

Workshop 1 juni: Tillgänglig kommunikation
Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter så att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov och ha inflytande i sina liv?

Initiativtagare: Lerums kommun och Härryda kommun.

Workshop 11 juni: Behovsanpassade lösningar
Hur kan individer som bor på landsbygden och har inköp som insats bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp?

Initiativtagare:  Stenungsunds kommun, Lilla Edets kommun och Alingsås kommun.

Anmälan till samtliga idéworkshops här: https://allagehub.se/innovation/ideworkshops/

Kontaktperson:
Carolina Fornell, processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend