Företagsfrukost: Så kan du minska klyftorna genom sommarjobbare

Ada-salen, Gamlestadens medborgarhus

Brahegatan 11A

onsdag 20 mars 2019

07:30 - 09:00

Vill ni vara med och ge ungdomar i Östra Göteborg en meningsfull sysselsättning i sommar? Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg bjuder in företagare till frukost den 20 mars för att berätta mer om hur vi kan samarbeta för ungdomars bästa.
Tillsammans river vi murarna
Tillsammans river vi murarna

I takt med att klyftorna i samhället ökar behöver alla som kan vara med och bidra till social hållbarhet. På arbetsmarknaden, i skolan, i vardagen och i samhället i stort. Vi tror att det finns många företag som kan vara
med och på olika sätt minska klyftor och riva murar – men inte riktigt vet hur. 

FÖRETAGSFRUKOST 20 MARS, PROGRAMPUNKTER:

  • Näringslivets utveckling i Göteborgsregionen, Patrik Andersson, VD Business Region Göteborg
  • Så här kan kommunen kan stötta företag som erbjuder en ungdom sommarjobb 2019, Gitte Caous, stadsdelsdirektör SDF Östra Göteborg
  • Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande från Östra Göteborgs stadsdelsnämnd är på plats för frågor och samtal 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend