Frukostmingel: Om kompetensförsörjning inom teknik- och industribranschen

Västsvenska Handelskammaren

Parkgatan 49, Göteborg

torsdag 23 maj 2019

08:00 - 09:30

Diskuterar ni kompetensförsörjning på era möten någon gång? Behöver ni rekrytera och sätta fokus på kompetensfrågan? Vad kan ni som företag göra på egen hand och vad kan ni göra tillsammans?
Frukostmingel
Frukostmingel

Teknik- och industribranschen utvecklas och växer och för många företag är det svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Detta ställer nya krav på rekryteringsprocessen såväl som den interna kompetensutvecklingen och arbetet med att behålla kompetenta medarbetare.
Business Region Göteborg, Västsvenska Handelskammaren, Göteborgsregionen (GR), Teknikcollege och Svenskt Näringsliv
vill tillsammans visa på de möjligheter som finns i vår region.

Kom och ta del av vad vi har att erbjuda er över en frukost!

När: 23 maj kl 08:00-9:30 (frukost serveras från 07:45)
Var: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, Göteborg
Pris: Kostnadsfritt men anmälan krävs

HITTA, ANSTÄLL OCH BEHÅLL RÄTT MEDARBETARE
Business Region Göteborg
Många svenska företag går fortsatt bra med fulla orderböcker och bra affärer. Bra affärer innebär dock att kompetensförsörjningsfrågan för många företag blir närmast akut och behovet av rätt medarbetare är större än någonsin. Hur arbetar ditt företag med strategisk kompetensförsörjning? Är ni en attraktiv arbetsgivare och hur behåller ni er kompetens? Hur får man medarbetare att bli ambassadörer?

KOMPETENSUTVECKLING I FORDONSINDUSTRIN
Business Region Göteborg
Fordonsbranschen är en av Sveriges mest betydelsefulla industrier och svensk industris viktigaste exportnäring som under senare år varit drivkraften bakom återhämtningen bakom finanskrisen och en långvarig högkonjunktur. För bibehållen konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige befinner sig regionala offentliga aktörer i dialog med fordonsindustrin om betydande
kompetensutvecklingsinsatser för att möta de utmaningar som elektrifiering, autonom körning och AI för med sig för industrin.

SVENSKT NÄRINGSLIVS REKRYTERINGSENKÄT
Svenskt Näringsliv
Presentation av Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät där företagens kompetensbehov på bransch och länsnivå kartlagts. Hur ser kompetensbristen ut? Vad blir konsekvenserna för företagen? Via vilka kanaler väljer företagen att rekrytera? Vilka kompetenser efterfrågas? Och hur löser företagen sina rekryteringsproblem?

SVENSK GYMNASIELÄRLING
Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren driver sedan 2016 projektet Svensk Gymnasielärling som har underlättat kompetensförsörjningen för flera västsvenska företag och minskat
avståndet mellan skola och arbetsliv för ungdomar. Under frukostmötet presenterar vi våra två senaste rapporter som ger allmänhetens och arbetsgivarnas syn på lärlingsutbildningar.

AVSLUTANDE MINGELSTUND

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend