Frukostseminarium: Digitalisera ditt företag

Visual Arena, Lindholmen Science Park, Göteborg

Lindholmspiren 5

fredag 18 maj 2018

07:30 - 09:00

Digitaliseringen av näringslivet har pågått under ett par decennier och den påverkar oss allt mer i vår vardag. Digital kompetens ses i dag som ett av de viktigaste verktygen för att kunna konkurrera på den nationella och internationella marknaden. Hur ser det ut för ditt företag, har ni en plan för att nyttja digitaliseringens möjligheter?
Digitalisera ditt företag
Foto: Mostphotos


Välkommen på ett frukostseminarium där du har möjlighet att öka din kunskap om utvecklingen inom digitalisering, samt få information om verktyg och projekt där företag kan få stöd i sitt arbete med digitalisering.

Program
07.30 Frukost och mingel
08.00 Seminarium:

Introduktion till digitalisering: Erik Behm, områdesansvarig ICT, Business Region Göteborg

Digiresan för företag och deras anställda – presentation av digitaliseringsprojekt för SME-företag: Mats Kilander, projektledare GTC, Göteborgs Tekniska College

Öppen och nätbaserad utbildning i digitalisering – ett snabbt och lättillgängligt sätt att utveckla ditt företag: Katarina Pietrzak, Learning Designer & Senior Project Manager RISE Professional Education

Digitaliseringscheckar – affärsutvecklingscheckar för SME-företag: Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almi Företagspartner Väst

09.00 Tack för idag.
 
Efter seminariet finns möjlighet till studiebesök på GTC:s digitala minifabrik. Minifabriken är en del av projektet Smarta Fabriker som är ett samarbete mellan skola och näringsliv och en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering.

Sista anmälningsdag: 15 maj

Loggor

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend