Frukostseminarium - Hur finansierar vi utvecklingen av Göteborg?

Lindholmen Sciencepark, (foajén och mötesrummet Pascall)

Lindholmspiren 5, Göteborg

tisdag 30 januari 2018

08:00 - 09:30

1.000 miljarder ska investeras i stadsutveckling och infrastruktur i Göteborgsregionen över de närmsta 15-20 åren. Hur finansierar vi detta? Morgonen gästas av profiler från fastighets- och finansbranschen.
Frukostseminarium - Hur finansierar vi utvecklingen av Göteborg?

Finns allt kapital här i regionen eller behöver vi investerare utifrån? Vi ska förvänta flera lågkonjunkturer under dessa år – hur hanterar vi detta? Hur ser bankerna deras roll i stadsutvecklingen? Kommer vi att se nya finansieringsformer? Hur ser fastighetsbolagen på möjligheter och hinder?


Tid: 30 januari kl. 08.00-09.30 (frukost ingår)
Plats: Lindholmen Sciencepark, Lindholmspiren 5, Göteborg (foajén och mötesrummet Pascall)


Program

- 1000 miljarder ska investeras i stadsutveckling och infrastruktur” Hur går det till och finns det verkliga förutsättningar för en sådan tillväxt?
Andreas Göthberg, Bussiness Region Göteborg

- Hur ser fastighetsbolagen på möjligheter och hinder? 
Representanter från Wallenstam AB samt Ernst Rosén AB

- Vilken roll kan bankerna ta i finansieringen av stadsutveckling?
SEB Region Göteborg, Mikael Olsson,  kontorschef Lindholmen

- Frågestund

Färgbox

Seminariet arrangeras av FinansKompetensCentrum som är ett professionellt finansnätverk som förser medlemmarna med kunskap, kontakter och inspiration. Det gör vi genom att arrangera seminarier med aktuellt innehåll och relevans för våra medlemmar. Vi jobbar i nära samarbete med Handelshögskolan och har därmed också tillgång till den nyaste forskning. Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra, som har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens.

Genom att skapa mötesplatser för finansbranschen och vara lyhörd för aktuella ämnen och trender, bidrar FinansKompetensCentrum till att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen. FinansKompetensCentrum stödjer och påverkar utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen, vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv. Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum, som du kan läsa mer om här; www.finanskompetenscentrum.se

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend