Handelskriget - vad är EUs roll och hur påverkas vi i Västsverige?

Mannheimer Swartling

Östra Hamngatan 16, Göteborg

måndag 15 oktober 2018

11:45 - 12:00

Utrikeshandel är en viktig drivkraft för Västsveriges ekonomi och tillväxt. Sverige är i förhållande till sin storlek ett stort handelsland och starkt beroende både av import och av öppna exportmarknader. USAs handelspolitik har tvärvänt under Trump, vilket lett till handelskonflikter och nya handelshinder som främst riktats mot Kina, men även mot EU t.ex med hot om tullar mot bilindustrin.
Mannheimer
Bild: Mannheimer Swartling

EU har utmanat både USA och Kina i WTO, och försöker stå upp för frihandeln och de internationella handelsreglerna. Samtidigt planerar EU införa nya regler om kontroll av utländska investeringar och uppköp (foreign direct investment screening). De riktas särskilt mot det ökade flödet av kinesiska investerare in till EU. Sverige har för närvarande inga liknande regler, och särskilt Göteborgsregionen har setts som en attraktiv miljö för sådana investeringar. Vad som sker i handelskriget och i Bryssel är alltså av stor vikt för Västsverige.

Mannheimer Swartling bjuder tillsammans med Business Region Göteborg in till ett lunchseminarium den 15 oktober, då vi kommer diskutera handelskriget mellan USA och Kina, hur EU reagerar, och vad de praktiska konsekvenserna blir för bolag i Västsverige. Seminariet kommer ge en överblick av utvecklingen och fokusera på hur västsvenska bolag, industri och innovationskraft konkret påverkas av ökade tullar, handelsrestriktioner och EUs planerade regelverk om utländska investeringar.

Föreläsare:

Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling

Henrik Einarsson, Avdelningschef för Etablerings- och investeringsavdelningen, Business Region Göteborg

Carolina Dackö, Specialist Counsel, Mannheimer Swartling specialiserad på internationell handelsrätt

Agenda:

11.45-12.00: Registrering

12.00: Lunch och kaffe serveras

12.45-14.00: Föredrag och frågor

Färgbox

Anmäl dig till seminariet senast den 10 oktober 2018. Genom att registrera dig bekräftar du att ditt deltagande är i enlighet med tillämplig policy eller uppförandekod. Seminariet är kostnadsfritt. Observera att det är begränsat antal platser.

Arrangeras av:

logos

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend