Heldagsseminarium - Skogskemi 2.0

Johanneberg Science Park

Sven Hultins Plats 1-2, Göteborg

tisdag 16 maj 2017

10:00 - 16:30

Västsvenska Kemi- och materialklustret bjuder in till en heldagsworkshop för att inleda SKOGSKEMI 2.0.
Heldagsseminarium - Skogskemi 2.0
Foto: Mostphotos

Syftet med dagen är att skapa nya samarbetsprojekt mellan Skogs- och Kemiindustrin. Under dagen får du höra om pågående bioraffinaderiprojekt samt en uppföljning av Skogskemiprojektet - vad hände sedan?  På eftermiddagen blickas det framåt mot SKOGSKEMI 2.0.

Program
10.00    Välkomna
10.05    Skogskemiprojektet - och vad som hände sen
             Skogskemi - en återblick, Lena Heuts, Västsvenska Kemi- och Materialklustret     
             Utveckling av butanolspåret, Lars Lind, Perstorp
             Skogsmetanolpiloten i Husum
             Sockerplattform: Närodlad plast, Valchem & ReTapp, Jonas Markusson, SEKAB
11.30    Lunch
12.30    Aktuella bioraffinaderiprojekt
             Flaggskepp bioraffinaderi, Jonas Joelsson, Processum         
             BioLi 2.0 -från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier, Marie Anheden, RISE
13.15    Framtida samarbetsområden - Gemensam diskussion        
14.45    Fika               
15.00    Fortsatta diskussioner
16.00-16.30 Summering av dagen                

Ca 18.00 - 21.00 Middag Räkkryssning, Göteborgs Skärgård

Anmäl dig senast 8 maj.

Arrangörer: Hållbar Kemi 2030, Processum, Västsvenska Kemi- och Materialklustret

För mer information kontakta Caroline Löfgren, caroline.lofgren@johannebergsciencepark.com , 070-211 15 07

Färgbox

Om Skogskemi: 
Skogskemi var ett projekt mellan skogs- och kemiindustrierna med syfte att utvärdera möjligheterna för skogsföretag att kunna leverera en bioråvara till kemiföretag. Projektet avslutade under 2015, vilken omfattade en pre-FEED studie där tre spår, metanol, butanol och olefiner samt två plattformar, förgasning och sockerplattform utvärderades.  

Färgbox

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende
AGA, Akzo Nobel, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Cowi, Gladium, Göteborg Energi, Hogia, Inovyn, IVL Svenska Miljöinsitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), Lysekils kommun, Neste Jacobs AB, Preem, Perstorp, Renova, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedegas, Swerea, Södra, Västra Götalandsregionen.  www.johannebergsciencepark.com/kemiochmaterialklustret

 

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend