Hitta, anställ och behåll rätt medarbetare

Demostudion, Lindholmen Science Park, våning 2

Lindholmspiren 3, 417 56 Göteborg

måndag 17 september 2018

09:00 - 12:00

Hur ska du bättre attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i ditt företag? Välkommen till en inspirerande workshop som Business Region Göteborg arrangerar tillsammans med Fordonskomponentgruppen (FKG).
Hitta, anställ och behåll rätt medarbetare
Foto: Mostphotos

Många svenska företag går för närvarande mycket bra med fulla orderböcker och bra affärer. De goda tiderna innebär dock att kompetensförsörjningsfrågan för många företag blir närmast akut och behovet av rätt medarbetare är större än någonsin. Därmed hårdnar också konkurrensen om humankapitalet vilket i förlängningen kan påverka företagens tillväxt.

Hur arbetar ditt företag med strategisk kompetensförsörjning? Är ni en attraktiv arbetsgivare och hur behåller ni er kompetens? Hur får man medarbetare att bli ambassadörer?

Välkommen till en workshop som Business Region Göteborg arrangerar tillsammans med FKG. Workshopen inspirerar dig att bättre attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i ditt företag. Vi diskuterar hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke och hur du kan arbeta strukturerat med personalförsörjning, successionsplanering och rekryteringsprocesser för att säkra dagens, och framtidens, kompetensbehov.

Program:

  • Omvärldsbevakning
  • Attrahera rätt medarbetare och stärk ditt arbetsgivarvarumärke
  • Så behåller och utvecklar du dina medarbetare
  • Säkerställa beredskap inför tillväxt

Datum: 17 september

Tid: 09.00–12.00, kaffe och smörgås serveras från 08.30.

Workshopsledare: Karin Henriksson, affärsutvecklare specialiserad inom organisation och ledarskap.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend