Introduktion till cirkulär ekonomi och produktutveckling

Business Center Biskopsgården

Vårväderstorget 1, Göteborg

tisdag 10 september 2019

17:00 - 19:00

Vad är cirkulär ekonomi och hur kan det skapa hållbara lösningar för individ, företag och samhälle? I seminariet ingår ett praktiskt användarfall där vi designar om en produkt till att bli cirkulär.
Introduktion till cirkulär ekonomi och produktutveckling

Cirkulär ekonomi handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från användandet av icke-förnybara resurser och att designa bort avfall från systemet. I en cirkulär ekonomi utformas produkter, tjänster och affärsmodeller som gynnar planeten, människor och företag. Vi lämnar det traditionella slit- och slängsamhället, den så kallade linjära ekonomin, och övergår till en cirkulär ekonomi där resurser återskapas eller återanvänds med så högt värde som möjligt och under så lång tid som möjligt i en biologisk eller teknisk cykel. Till skillnad från den linjära ekonomin så inspireras cirkulär ekonomi nämligen av naturens egna kretslopp. Det innebär att alla produkter antingen bör vara biologiskt nedbrytbara, eller bör kunna återinföras i det tekniska kretsloppet.

I detta seminarium undersöker vi grunderna och visar vilka fördelar som finns med cirkulärt tänkande. För företag kan en omställning innebära miljövinster, minskade inköpskostnader och tydliga hållbarhetsprofilering för att nämna några exempel. 

Under seminariets andra hälft genomför vi en konkret workshop där vi tillsammans designar om en befintlig produkt från linjär till cirkulär modell. Du behöver inte vara en erfaren designer eller produktutvecklare för att delta – seminariet är till för den som är intresserad av ämnet eller är entreprenör som vill skapa hållbara koncept och lösningar för att göra världen till en bättre plats. 


Vill du läsa mer om ämnet?
Gå in och läs artikeln "Med sikte på en hållbar stad"


Frågor?
Kontakta Ali Tabrizi, Business Region Göteborg

Vi bjuder på vegetarisk fika.

OBS: endast 20 platser, först till kvarn-principen tillämpas.
 

Varmt välkommen att anmäla dig!

Seminariet är kostnadsfritt.
 

Färgbox

Datum: 10 september 2019
Tid: 17.00-19.00
Plats: Business Center Biskopsgården, Vårväderstorget 1 Göteborg
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt/info: Ali Tabrizi, 073-842 45 42, ali.tabrizi@businessregion.se
Sista anmälningsdag: 9 september 2019

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend