Kunskapsboost: Socialt företagande

Yesbox, B13 Gamlestadens fabriker, Gamlestadsvägen 4

B13, Gamlestadens fabriker, Gamlestadsvägen 4

måndag 10 december 2018

08:00 - 13:00

Socialt företagande - vad menas egentligen med det? Och hur mäter man social nytta, hur funkar ett IOP och hur kan man hitta finansiering till ett socialt företag? De här och många andra frågor får du svar på seminariet "Kunskapsboost: Socialt företagande".
Välkommen på Kunskapsboost: Socialt företagande den 10 december på Yesbox - Home of entrepreneurs
Välkommen på Kunskapsboost: Socialt företagande den 10 december på Yesbox - Home of entrepreneurs. Foto: Mostphotos

Med sociala företag menar vi verksamheter som sätter samhällsnytta framför ekonomisk vinst. Företagen kan ha olika typer av bolagsformer, t.ex. aktiebolag, ekonomiska och ideella föreningar eller stiftelser.

En del sociala företag är arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Ofta säger man att ASF har en tudelad affärsmodell: arbetsträning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och också en helt vanlig affärsverksamhet som t.ex. caféverksamhet, hunddagis eller fastighetsservice.

Andra sociala företag kallar vi ibland för samhällsentreprenörer eller sociala entreprenörer. Dessa företag driver en verksamhet vars primära syfte är att skapa ett bättre samhälle. Affärsidén utgår från en samhällsutmaning och verksamheten syftar till att lösa denna utmaning. Det kan vara utmaningar inom miljö, integration, jämlikhet och många andra områden.

Hör du till någon av kategorierna ovan? Då är du välkommen på Kunskapsboost: Socialt företagande för att ta del av information och kunskap den 10 december.Vi kommer att gå igenom följande:

  • Bolagsformer: vilka finns och vilket fungerar bäst för min verksamhet?
  • Arbeta med kommunen: vad är upphandling med reserverade kontrakt och hur fungerar Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)?
  • Vad finns det för finansieringsmöjligheter för sociala företag? Lyssna till Mikrofonden Väst, Tillväxtverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen om aktuella satsningar och möjligheter.
  • Hur mäter jag och hur redovisar jag den sociala nytta som vi bidrar till? Lyssna till Reach for Change som tagit fram metoder för att mäta social nytta. 

PROGRAM

08.00

Frukost

 

08.30

Bolagsformer: AB och SVB

Leon Raiszade, Almi

08.50

Bolagsformer, ek. och ideella föreningar samt stiftelser

Joachim Keim, Coompanion

09.20

Reserverade kontrakt

Helena Sagvall/Johan Davidsson, Göteborgs stad
Inköp och Upphandling

09.50

Idéburet offentligt partnerskap

Ingela Andersson, Göteborgs stad, Social resursförvaltning,

10.20

Fika

 

10.45

Mikrofonden Väst

Susanne Robertsson, Business Region Göteborg AB

11.00

Att mäta och redovisa social nytta

Annica Svensson, Reach for Change

11.30

På gång i Västra Götalandsregionen

Hanna-Katarina Nyroos, Västra Götalandsregionen

11.45

Tillväxtverket om deras arbete med sociala företag

Rebecka Hinn, Tillväxtverket

12.15

Vinnova om deras arbete med social innovation

Judit Wefer, Vinnova

 

Vi bjuder på frukost, fika och en välfylld förmiddag!

Varmt välkommen!

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend