Ledarskap för gruppchefer

Business Region Göteborg

Norra Hamngatan 14

torsdag 22 februari 2018

08:30 - 11:30

Välkommen till ett ledarskapsnätverk där vi stärker dig som är gruppchef, arbetsledare eller mellanchef. Fokus ligger på att öka trivseln på arbetsplatsen, fördjupa relationen med kunderna och höja lönsamheten i verksamheten.
Madeleine Andrén, Business region Göteborgs affärsutvecklare i ledarskap
Workshopledaren Madeleine Andrén är affärsutvecklare specialiserad i ledarskap

Vi håller sex stycken tretimmarsträffar där blir du bättre på att leda dig själv och att leda andra. Arbetet grundar sig på forskning och mynnar ut i praktiska verktyg som direkt kan implementeras i den egna verksamheten. Deltagarna kan diskutera sitt eget ledarskap med gruppen och även ge och ta feedback.

Det första tillfället hålls på Business Region Göteborg, övriga tillfällen hos de deltagande företagen. Nätverksserien avslutas med två timmar individuell rådgivning på Business Region Göteborg.

Leda dig själv

 • Vikten av mitt ansvar
 • Min påverkan på vardagen
 • Förstå ledarens roll och uppgift i företaget
 • Förstå sig själv bättre och hur det egna beteendet påverkar organisationen
 • Hur jag hanterar min tid
 • Fokus på det viktigaste

Leda andra

 • Förstå min ledarstil och min potential
 • Hur jag påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
 • Skaffa sig verktyg för det egna ledarskapet
 • Öka min trygghet och tydlighet som ledare
 • Utveckla min kommunikation för att styra organisationen
 • Målstyrning och målsättning
 • Följa upp för resultat

Nätverksledare
Madeleine Andrén – affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap.

Vem kan gå?
Gruppchefer, arbetsledare eller mellanchefer från företag som deltar i Expedition Framåt som vill utveckla sitt ledarskap.

Kostnad
10 000 kr exkl moms

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend