Living Lab - Förnybar Gas, Alkmaar, Nederländerna

AFAS Stadion, Alkmaar, the Netherlands

Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar, the Netherlands

torsdag 12 september - 13 september 2019

08:30 - 12:00

Living Lab-eventet "Fueling the Future with Renewable Gases" erbjuder företag med lösningar inom vätgas- och förgasningsteknologier en unik möjlighet att initiera och etablera nya internationella samarbeten inom områdena vätgas, bränsleceller, förgasning, smarta nät, innovativ mobilitet, kompression och energilagringslösningar.
Living Lab - Förnybar Gas, Alkmaar, Nederländerna
Northern Connections

Under två dagar möts företag, forskning och offentliga aktörer kring utmaningar relaterade till förnybar gas som energikälla. Deltagare från flera europeiska länder kommer att vara närvarande under dagarna där tre reella utmaningar söker innovativa lösningar.

Eventet hålls enligt ett Living Lab-koncept som enkelt uttryckt handlar om att tillsammans finna innovationslösningar på konkreta utmaningar i reella demonstrations- eller investeringsprojekt där inga optimala lösningar ännu finns. Demonstrations- eller investeringsprojekten har alltid både offentliga och privata engagemang och intressen. Läs mer om konceptet här >>

Living Lab Hoogeveen (Hoogevens kommun) söker lösningar för värmeproduktion från vätgas till ett kommande bostadsområde. Man söker t ex:

 • Effektiva lösningar för att komprimera och lagra vätgas
 • Flödesmätningsutrustning för bostadsområden
 • Köksutrustning lämplig för vätgas
 • Dofttillsats som skiljer vätgas från naturgas

Läs mer här >>
 

Living Lab Alkmaar 1 (HYGRO) söker lösningar för flytande väte inom transportsektorn, från produktion till slutanvändare. Man söker bl a lösningar för:

 • Produktion av flytande vätgas
 • Transport och lagring av flytande vätgas
 • Bränsleceller till fartyg och tyngre fordon

Living Lab Alkmaar 2 (InVesta) jobbar för att utveckla kostnadseffektiva

 • Förbehandlingslösningar för biomassa
 • Förgasningslösningar
 • Lösningar för rening av gasen
 • Lösningar för att kunna omvandla gasen till applicerbara produkter som vätgas, biobränslen mm

Läs mer här >>

Klicka här för att ta del av hela programmet och anmälan >>

Frågor?
Har du frågor rörande eventet? Kontakta Carina Nowak, Business Region Göteborg

Living Lab-eventet hålls inom ramen för det EU-finansierade projektet Northern Connections som innefattar sju länder och 21 kluster, företag, städer och regioner kring Nordsjön. 
Målet med projektet är att få fler företag att delta i och stärka innovationssamarbeten över nationsgränserna inom hållbara lösningar. Läs mer om Northern Connections här >>

Noco

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend