Lunchseminarium: AFRIKA

EKN, 5 våning (United Spaces)

Östra Hamngatan 16, Göteborg

onsdag 14 mars 2018

11:30 - 13:30

Handeln med Afrika växer ständigt och på sikt kommer dessa marknader ha stor betydelse för världshandeln.
Afrika

På detta lunchseminarium får vi en lägesrapport från  de viktigaste afrikanska marknaderna. Vilka är riskerna och möjligheterna? Vilken kreditinformation kan man få och hur är kvaliteten? Vilka finansierings- och försäkringsmöjligheter finns?

Tid: 14 mars 2018 kl. 11.30-13.30 (Lunch ingår)
Plats: EKN, Östra Hamngatan 16, 5 våning (United Spaces)

Program:
11.30 Check in och lunch

12.00 Välkommen

12.05 Kontexten och regelverket – Viktor Elliot, Doktor i Företagsekonomi, GU Handelshögskolan

12.20 EKN om afrikanska risker – Julia Ekberg, Riskanalytiker, EKN

12.40 Hur ser kreditinformationen ut och kan man lita på den? –  Markus Kuger, Senior economist Dun & Bradstreet, UK

13.00 ”Vilka TF instrument lämpar sig”? – Jörgen Holmgren, Head Trade Finance Sales Sweden, Nordea

13.20 Frågor

13.30 Avslutning

Varmt välkommen!

 

Färgbox

Seminariet arrangeras av FinansKompetensCentrum som är ett professionellt finansnätverk som förser medlemmarna med kunskap, kontakter och inspiration. Det gör vi genom att arrangera seminarier med aktuellt innehåll och relevans för våra medlemmar. Vi jobbar i nära samarbete med Handelshögskolan och har därmed också tillgång till den nyaste forskning. Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra, som har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens.

Genom att skapa mötesplatser för finansbranschen och vara lyhörd för aktuella ämnen och trender, bidrar FinansKompetensCentrum till att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen. FinansKompetensCentrum stödjer och påverkar utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen, vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv. Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum, som du kan läsa mer om här; www.finanskompetenscentrum.se

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend