Mindre smärta för miljoner- från idé till marknadsledare

Biotech Center

Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg

onsdag 30 augusti 2017

08:30 - 10:30

Välkommen på ett frukostseminarium där du får följa med på en innovationsresa från första produktidé till globalt marknadsledarskap. Staffan Kuuse från ISEA/Triathlon berättar målande om arbetet på Mölnlycke Health Care med att ta fram en teknologiplattform för unika sårförband som idag omsätter miljarder och ger möjlighet till mindre smärta för miljontals patienter.
Mindre smärta för miljoner- från idé till marknadsledare

Under presentationen får vi följa en spännande resa från att först internt skapa och sälja in en banbrytande idé och vidare genom de olika utvecklingsfaserna till industrialisering och kommersialisering. En resa i med- och motgång. Presentationen belyser utmaningar och lärdomar under resans gång och betonar vikten av kundbehovsverifiering, rätt innovationskultur och hur man får kunden att inse sina egentliga behov.

PROGRAM 30/8: 
08:30 Registrering & fika
09:00 Välkomna! Åsa Lindström, projektledare Sahlgrenska Science Park 
09:15 Föreläsning, Staffan Kuuse, ISEA/Triathlon
10:00 Frågor och diskussion 
10:30 Avslut

Vi behöver din anmälan senast tisdagen den 29 augusti. Skulle du få förhinder är vi tacksamma om du avanmäler dig i god tid. V g hantera detta genom att meddela: events@sahlgrenskasciencepark.se 

Detta är ett event anordnat av Catalyser, som fungerar som en språngbräda för produkter och tjänster med relevans för vården och individen. Catalyser finansieras av EU och Västra Götalandsregionen och är ett samerkansprojekt som drivs av Sahlgrenska Science Park tillsammans med Business Region Göteborg. På våra möten träffar du företag, akademin, forskningen, politiken, investerare, andra branscher och life science-communities från flera länder.

EU SSP BRG

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend