Nätverk: Ledarskap för gruppchefer

Business Region Göteborg

Östra Hamngatan 5, Göteborg

onsdag 11 september 2019

08:30 - 11:30

Välkommen till ett ledarskapsnätverk där vi stärker dig som är gruppchef, arbetsledare, teamledare eller mellanchef. Fokus ligger på att öka trivseln på arbetsplatsen, fördjupa relationen med kunderna och att höja effektiviteten och lönsamheten.
Madeleine Andrén
Madeleine Andrén, affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap och kärnkompetens.

Detta nätverk innehåller sju stycken tretimmarsträffar där du blir bättre på att leda dig själv, leda uppåt och att leda andra. Arbetet grundar sig på aktuella ledarskapsteorier och mynnar ut i praktiska verktyg som direkt kan implementeras i den egna verksamheten. Madeleine Andrén, som är samtalsledare för nätverket, är en erfaren affärsutvecklare specialiserad inom ledarskap. Erfarenhetsutbyte är också en viktig del av nätverket. 

Leda dig själv – 6 timmar (2x3 timmar)
•  Vikten av mitt ansvar
•  Min påverkan på vardagen
•  Förstå ledarens roll och uppgift i företaget
•  Förstå sig själv bättre och hur det egna beteendet påverkar organisationen
•  Hur jag hanterar min tid
•  Fokus på det viktigaste

Leda uppåt – 6 timmar (2x3 timmar)
•  Förankring av idéer och förslag
•  Lojalitet och förtroende
•  Mandat

Leda andra – 6 timmar (2x3 timmar)
•  Förstå sin ledarstil och sin potential
•  Hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
•  Skaffa sig verktyg för det egna ledarskapet
•  Öka sin trygghet och tydlighet som ledare
•  Utveckla sin kommunikation för att styra organisationen
•  Målstyrning och målsättning
•  Följa upp för resultat

Gemensam avslutning (3 timmar)
•  Avslutande tillfälle där vi summerar lärdomar och diskuterar kring nästa steg.

Möjlighet finns även att köpa till individuell coachning där du får utrymme att diskutera dina specifika frågor. Kontakta din företagsrådgivare för mer information.

Tid
Uppstartsmöte hålls den 11:e september kl. 8:30 – 11:30, resterande träffar schemaläggs då.

Plats
Uppstartsmöte hålls hos Business Region Göteborg på Östra Hamngatan 5 i Göteborg. Övriga tillfällen hålls hos de deltagande företagen.

Pris
10.000 kr/person exkl. moms

Vem kan gå?
Gruppchefer, arbetsledare, teamledare eller mellanchefer från företag som deltar i Expedition Framåt som vill utveckla sitt ledarskap. Antalet platser är begränsat.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend