Nätverk: ledarskap för VD

Business Region Göteborg

Norra Hamngatan 14

onsdag 29 augusti 2018

08:30 - 11:30

Välkommen till ett ledarskapsnätverk där vi stärker dig som är VD. Fokus ligger på att bli bättre på att nå organisationens mål, få bättre trivsel på arbetsplatsen och skapa högre lönsamhet.
Nätverksledarna Madeleine Andrén & Philip Wramsby
Nätverksledarna Madeleine Andrén & Philip Wramsby är affärsutvecklare specialiserade i ledarskap- och organisationsutveckling

Vi håller nio stycken tretimmarsträffar där du som VD blir bättre på att leda dig själv, leda andra och leda affären. Arbetet grundar sig på aktuella ledarskapsteorier och mynnar ut i praktiska verktyg som direkt kan implementeras i den egna verksamheten. Erfarenhetsutbyte är en viktig del av nätverket.

Det första tillfället hålls på Business Region Göteborg, övriga tillfällen hos de deltagande företagen.

Leda dig själv – 9 timmar (3x3 timmar)
•  Vikten av mitt ansvar
•  Min påverkan på vardagen
•  Förstå ledarens roll och uppgift i företaget
•  Förstå sig själv bättre och hur det egna beteendet påverkar organisationen
•  Hur jag hanterar min tid
•  Fokus på det viktigaste

Leda andra – 9 timmar (3x3 timmar)
•  Förstå sin ledarstil och sin potential
•  Hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
•  Skaffa sig verktyg för det egna ledarskapet
•  Öka sin trygghet och tydlighet som ledare
•  Utveckla sin kommunikation för att styra organisationen 
•  Målstyrning och målsättning
•  Följa upp för resultat

Leda affären – 9 timmar (3x3 timmar)
•  Balansera sin tid mellan det strategiska, operativa och medarbetardialogen
•  Affärsmodell och lönsamhet
•  Varumärke, positionering och kunderbjudande
•  Prissättning
•  Målsättning och målbilder
•  Ta fram en plan för sin egen fortsatta utveckling som tillväxtledare

Nätverksledare
Madeleine Andrén & Philip Wramsby – affärsutvecklare specialiserade inom ledarskap- och organisationsutveckling.

Vem kan gå?
VD/Företagsledare som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt och som vill utveckla sitt ledarskap.

Pris
10 000 kr exkl moms

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend