Nätverk: Ledarskap för VD

Business Region Göteborg

Östra Hamngatan 5, Göteborg

tisdag 3 september 2019

08:30 - 11:30

Välkommen till ett ledarskapsnätverk där vi stärker dig som är VD. Fokus ligger på att nå organisationens mål, skapa bättre trivsel på arbetsplatsen och generera högre lönsamhet.
Nätverk ledarskap för vd Business Region Göteborg

Detta nätverk består av tio stycken tretimmarsträffar där du som VD blir bättre på att leda dig själv, leda andra och leda affären. Arbetet grundar sig på aktuella ledarskapsteorier och mynnar ut i praktiska verktyg som direkt kan implementeras i den egna verksamheten.Madeleine Andrén och Fredrik Beausang är affärsutvecklarna som leder och håller ihop nätverket där även erfarenhetsutbyte mellan deltagarna är en viktig del.

Leda dig själv – 9 timmar (3x3 timmar)
•  Vikten av mitt ansvar
•  Min påverkan på vardagen
•  Förstå ledarens roll och uppgift i företaget
•  Förstå dig själv bättre och hur det egna beteendet påverkar organisationen
•  Hur jag hanterar min tid
•  Fokus på det viktigaste

Leda andra – 9 timmar (3x3 timmar)
•  Förstå min ledarstil och potential
•  Hur jag påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
•  Skaffa verktyg för det egna ledarskapet
•  Öka trygghet och tydlighet som ledare
•  Utveckla kommunikation för att styra organisationen 
•  Målstyrning och målsättning
•  Följa upp resultat

Leda affären – 9 timmar (3x3 timmar)
•  Balansera tid mellan medarbetardialog, det operativa och det strategiska
•  Affärsmodell och lönsamhet
•  Varumärke, positionering och kunderbjudande
•  Prissättning
•  Målsättning och målbilder
•  Ta fram en plan för egen utveckling som tillväxtledare

Gemensam avslutning (3 timmar)
•  Avslutande tillfälle där vi summerar lärdomar och diskuterar nästa steg.

Tid
Uppstartsmöte hålls den 3:e september kl. 8:30 – 11:30, resterande träffar schemaläggs då.

Plats
Uppstartsmöte hålls hos Business Region Göteborg på Östra Hamngatan 5 i Göteborg. Övriga möten hålls hos de deltagande företagen.

Pris
14.000 kr/person exkl. moms

Vem kan gå?
VD/företagsledare som deltar i
tillväxtprogrammet Expedition Framåt och som vill utveckla sitt ledarskap.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend