Säljledning - planera och arbeta med effektiva säljstrukturer

Radisson Blu Scandinavia

Södra Hamngatan 59, Göteborg

onsdag 31 maj 2017

08:30 - 11:30

Framgångsrik försäljning bedrivs idag med andra förutsättningar än tidigare. Hjärta och hjärna måste samspela på ett helt annat plan. Vi säljer idag mer en känsla än en produkt. Vi inspirerar dig till att öka säljtänkandet i hela organisationen.
Säljledning - planera och arbeta med effektiva säljstrukturer
Bild:Matton Images

För dig som är VD, säljchef eller har motsvarande roll erbjuder vi en workshop som handlar om ditt behov, dina erfarenheter och önskemål när det gäller att nå ut på din marknad. Detta matchas med de andra deltagarnas utgångspunkter i givande diskussioner och erfarenhetsutbyten. Under två träffar går vi igenom de fem stegen - rörelse, relationer, förtroende, samarbete och ledarskap - som leder till mer säljkraft och större säljmod i din organisation.

Innehåll

  • Rörelse kring produkten som skapar relationer
  • Relationer som skapar förtroende
  • Förtroende som öppnar för samarbete
  • Samarbete som bygger äkthet
  • Ledarskap som vägleder kunden

Workshopledare: Tommy Ivarsson, affärsutvecklare, processledare & rådgivare.
Tommy har som entreprenör och företagsledare mer än 20 års erfarenhet av strategisk affärsutveckling. Han har suttit i ett antal styrelser, branschorganisationer och rådsgrupperingar, framförallt inom kommunikations- & upplevelseindustrin.

Antalet platser är begränsat.

Workshoptillfällen: 31 maj och 7 juni 2017.

Workshopen ges endast för VD, företagsledare eller dig i ledande befattning i företag som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Antalet platser är begränsat.

Pris 4.000 kr per person exkl. moms.

Avbokning mindre än två veckor innan start debiteras 25% i administrationsavgift. Avbokning mindre än en vecka innan start debiteras 50% av avgiften. Avhopp från påbörjad aktivitet debiteras 100% av avgiften i efterhand.

Häng med oss på tillväxtresan!

  • Tillväxtprogrammet Expedition Framåt är ett individuellt anpassat program som ger små och medelstora företag i Göteborgsregionen kraft att växa och realisera sin fulla potential.
  • Vi utgår från ditt företags behov och tillför kunskap och kontakter som öppnar för nya möjligheter längs hela tillväxtresan.
  • Arbetet sker efter en väl beprövad modell och mätningar visar att de företag som deltar i Expedition Framåt utvecklas upp till 20% bättre än sina konkurrenter.
  • Drivs av Business Region Göteborg.

Här kan du läsa mer om tillväxtprogrammet Expedition Framåt >>

Tillväxtresan.se - här hittar du inspiration, information och berättelser från verkligheten från företagen som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend