Svar Direkt: Har ni rätt affärs- och HR-system?

Business Region Göteborg

Östra Hamngatan 5, Göteborg

onsdag 13 mars 2019

08:30 - 11:30

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för framtidens verksamhetssystem. Hur ser marknaden för affärs- och HR-system ut och på vilket sätt håller den på att förändras?
Svar Direkt: Har ni rätt affärs- och HR-system i er verksamhet?

Som följd av digitaliseringen förändras marknaden för affärs- och HR-system betydligt snabbare än tidigare. Med molnbaserade tjänster öppnas nya möjligheter men det ställer samtidigt nya krav på hur vi utvecklar och förvaltar våra system. Hur ser då den svenska marknaden ut och vad bör man tänka på när man planerar att skaffa nya system?

Denna dag möter vi Jonas Andersson, Bertil Ågren och Filippa Watz från HerbertNathan & Co som arbetar som leveransoberoende rådgivare och upphandlingskonsulter med fokus på affärs- och HR-system. De kommer att ge en presentation av hur den svenska marknaden ser ut samt ge tips och råd på vad man bör tänka på inför framtiden.

Vem kan gå på seminariet? 
Detta seminarium riktar sig till företag som deltar i 
tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Två personer från varje företag kan gå, totala antalet platser är begränsat.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend