Svar Direkt: Hur kan du skydda dina affärer under tillväxtresan?

Business Region Göteborg

Östra Hamngatan 5, Göteborg

onsdag 8 maj 2019

08:30 - 11:30

Alla företag äger en mängd immateriella tillgångar, men inte alla är medvetna om deras värde. Ska man söka patent eller designskydd? Har jag några företagshemligheter och har jag skyddat dem på rätt sätt? Ta chansen att lära dig mer om immaterialrätt, immateriella tillgångar och hur man beräknar dess värde.
Svar Direkt-seminarium: Hur kan du skydda dina affärer under tillväxtresan?

Det här är ett seminarium för företagare som vill förstå hur de immateriella tillgångarna kan skapa värde i företaget. Heléne Öhrvall, innovationsansvarig på Almi Företagspartner Väst kommer tillsammans med en person från Patent- och Registreringsverket (PRV) att under förmiddagen prata om varumärke, designskydd, patent och upphovsrätt. Hur ska du tänka och vad säger lagarna? Denna dag får du en möjlighet att tillämpa nya kunskaper på några fiktiva case men även på ditt eget företag.

Ur innehållet:

  • Affärsnytta med immaterialrätt
  • Varumärkens betydelse för ett företag
  • Alternativ till skydd                                                            
  • Diskussion/workshop kring några företagscase
  • Eget arbete kring ditt företag

Om du inte vet vad patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt är så är det bra att ha tittat lite på PRV-skolan innan seminariet.

Seminarieledare:
Heléne Öhrvall är innovationsansvarig på Almi Företagspartner Väst och dessutom deltar en person från Patent- och Registreringsverket.

Vem kan gå på seminariet?
Detta seminarium riktar sig till företagare som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Två personer från varje företag kan gå, totala antalet platser är begränsat.

Detta seminarium genomförs i samarbete med Almi Företagspartner Väst och Patent- och Registreringsverket (PRV).

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend