Sveriges nya klimatlag, Västsveriges roll och dina affärsmöjligheter!

Johanneberg Science Park

Sven Hultins plats 1-2, Göteborg

fredag 2 juni 2017

07:30 - 09:00

Västsvenska Kemi- och Materialklustret bjuder in till frukostseminarium. Sverige står inför antagandet av en historiskt viktig klimatlag. Vad innebär den nya lagen, hur når vi klimatmålen och hur kommer den påverka västsvensk industri?
Sveriges nya klimatlag, Västsveriges roll och dina affärsmöjligheter!
Foto: MostPhotos

Fredag den 2 juni sätter Västsvenska Kemi- och Materialklustret Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores, i ”heta stolen”. I dialog med Lena Heuts, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, ger Mattias sin syn på de nya klimatmålen och hur omställningen till fossiloberoende genomförs. Han pekar också på hur skenbart skilda sektorer nu blir samma; som transport- och bostadssektorn. Och så svarar han på dina frågor - sätt Mattias på det hala!

Mattias Goldmann är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet. Han utsågs till Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016 och kom tvåa i Årets Opinionsbildare 2017.

Seminariet är kostnadsfritt.

Färgbox

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende
AGA, Akzo Nobel, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Cowi, Gladium, Göteborg Energi, Hogia, Inovyn, IVL Svenska Miljöinsitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), Lysekils kommun, Neste Jacobs AB, Preem, Perstorp, Renova, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedegas, Swerea, Södra, Västra Götalandsregionen.  www.johannebergsciencepark.com/kemiochmaterialklustret

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend