Testa produkter och tjänster för ett hållbart energisystem!

Johanneberg Science Park

Sven Hultins Plats, Göteborg

onsdag 24 januari 2018

07:30 - 10:00

Ta chansen, testa era produkter och tjänster i en testbädd för hållbara lokala energisystem på Chalmersområdet.
Campus Johanneberg
Johanneberg Science Park

När: 24 januari 2018, kl 07:30-10.00
Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins Plats, Göteborg

Vi söker bolag som är intresserade av att utveckla och demonstrera olika tekniker för att producera, lagra och handla med el, värme och kyla. Vi erbjuder en testbädd där era lösningar kan testas på riktigt. 

Testbädden är kopplad till EU-projektet Fossil-free Energy Districts - FED, ett projekt där Business Region Göteborg är partner och som är placerad på Johanne Berg Science Park. Inom projektet utvecklas och demonstreras en lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla tillsammans med nio partners i Göteborg.

Ni får en fördjupad teknisk information om hur testbädden är tänkt att fungera, hur ni kan testa era produkter och tjänster med fokus på flexibilitet och förnybar lokal produktion.

Anmälan senast 20 januari. 

Här kan du läsa mer om FED.


Välkommen!

#fedgbg

UIA EU

Färgbox

Om projektet:
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.
Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend