Trade Finance - The One Belt One Road Initiative: nya handelsvägar och nya möjligheter

Nordea

Kilsgatan 4, Göteborg

tisdag 16 oktober 2018

11:00 - 13:30

För fem år sedan lanserade Kina ”The One Belt One Road Initiative" (OBOR), som ibland kallas den nya silkesvägen. OBOR innebär en ny vision för brett internationellt samarbete via ekonomiska korridorer, som omfattar mer än 69 länder, innehåller nästan två tredjedelar av världens befolkning och står för en tredjedel av världens rikedom. 
Trade Finance - The One Belt One Road Initiative: nya handelsvägar och nya möjligheter
Foto: Mostphotos

Åtagandet avser främja närmare förbindelser mellan nationer och förbättra utvecklingen genom att skapa nya möjligheter till handel, investeringar, ekonomiska aktiviteter, teknisk innovation och rörlighet för människor. Under seminariet kommer vi att diskutera vad OBOR innebär för världen och för västra Sverige, både i termer av ett bredare handelsperspektiv och för den finansiella värdekedjan. 

Program:
11.00–11.45 Del 1:
”Setting the scene” – Abhinayan Basu Bal, universitetslektor, juridiska institutionen, Handelshögskolan och Trisha Rajput, forskare,  Juridiska institutionen, Handelshögskolan
11-45-12.15 Lunch
12.15–13.30 Del 2
”Hot och möjligheter ur ett Västsvenskt perspektiv”
- Erfarenheter från logistikvärdekedjan - David Aloia, affärsutvecklingschef China Rail, DHL Gloabal Forwarding 
- Hur påverkas Import/Export Sverige/Göteborg – Jesper Örn, chef internationell affärsutveckling. Västsvenska Handelskammaren 
13.20 Frågor
13.30 Avslutning

OBS! Seminariet kommer att hållas på engelska.

Moderator: Trisha Rajput, forskare,  juridiska institutionen, Handelshögskolan


Seminariet riktar sig till medlemmar i FinansKompetensCentrum. Inte medlem ännu? Kontakta Karin Erikssonför mer information!

Färgbox

Seminariet arrangeras av FinansKompetensCentrum som är ett professionellt finansnätverk som förser medlemmarna med kunskap, kontakter och inspiration. Det gör vi genom att arrangera seminarier med aktuellt innehåll och relevans för våra medlemmar. Vi jobbar i nära samarbete med Handelshögskolan och har därmed också tillgång till den nyaste forskning. Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra, som har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens.

Genom att skapa mötesplatser för finansbranschen och vara lyhörd för aktuella ämnen och trender, bidrar FinansKompetensCentrum till att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen. FinansKompetensCentrum stödjer och påverkar utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen, vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv. Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum, som du kan läsa mer om här; www.finanskompetenscentrum.se

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend