Välkommen till en presentation kring Västsveriges Fiskenäring

Ginneton, 

Fiskebäcks hamn 12, Västra Frölunda

tisdag 20 augusti 2019

09:00 - 11:00

Den svenska fiskenäringen är starkt koncentrerad till Göteborgsregionen och bohuslänska kusten och över hälften av alla fiskare i Sverige är verksamma i Västra Götalands län. Vi presenterar vår kartläggning av fiskenäringen i Västsverige som innehåller trender, fakta och statistik kring branschen, utvecklingen av fiskenäringen sedan 2008 samt ekosystemet och dess aktörer.
Välkommen till en presentation kring Västsveriges Fiskenäring

Den svenska fiskenäringen är starkt koncentrerad till Göteborgsregionen och bohuslänska kusten och över hälften av alla fiskare i Sverige är verksamma i Västra Götalands län. I regionen finns en stark lokal kultur med lång tradition av fiskenäring och fisket är en del av Göteborgs varumärke. 

Fiskenäringen har mellan 2008-2017 ökat sin omsättning med 50 procent, från ca 9 miljarder till knappt 14 miljarder, och under samma tid har det pelagiska fisket upplevt stora strukturförändringar i och med införandet av det pelagiska systemet. Trenderna går mot ökad hållbarhet, ekosystembaserad förvaltning och cirkulär ekonomi och ökade krav på landningsskyldighet och kvotfördelning medför förändrade förutsättningar för fisket.

Varmt välkommen den 20 augusti då vi presenterar vår kartläggning av fiskenäringen i Västsverige. Kartläggningen innehåller trender, fakta och statistik kring branschen, och vi beskriver ekosystemet och dess aktörer samt utvecklingen av fiskenäringen sedan 2008.

Varmt välkommen!

Datum: 20 augusti
Tid: 09:00 -11:00
Plats: Ginneton, Fiskebäcks hamn 12, Västra Frölunda

Program
Kl 09.00 Presentation från Business Region Göteborg
Kl 10:00 Frågor och diskussion
Kl 10:30 Kaffe och nätverkande
Kl 11:00 Slut

Vid frågor kontakta: maria.lundin@businessregion.se

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend