Vi söker företag till idésluss om kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga

onsdag 20 september 2017

15:00 - 17:30

Har ditt företag idéer kring hur vi tillsammans kan göra kultur- och fritidsaktiviteter tillgängliga för alla barn? Vill ditt företag arbeta för att göra skillnad för barn och unga? Då ska du anmäla dig till höstens idésluss!
Idesluss


Idésluss är en samverkansmetod där olika aktörer möts och utbyter idéer, behov och resurser.
I höst genomför Business Region Göteborg tillsammans med Göteborgs Stad en idésluss på temat kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga.

Vi vill ta tillvara och utveckla initiativ och idéer från Göteborgs Stads verksamheter, näringsliv, offentlig sektor, föreningar och organisationer som vill vara med och skapa en meningsfull fritid för barn och unga.

De platser och aktiviteter som barn har tillgång till och får uppleva påverkas av vårdnadshavarens intressen, möjligheter och privata ekonomi. Barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser har sämre förutsättningar för en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och goda levnadsvanor. Därför är det viktigt att det finns fritidsaktiviteter av olika slag som är tillgängliga för alla. Målet är att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.

Frågan för idéslussen är: Hur kan vi göra hela staden och dess utbud mer tillgängligt för alla barn?


Tider och anmälan
Idéslussen består av två workshops. Första träffen är en inventering av de idéer, behov och resurser och på andra träffen görs matchning och planering med att utveckla och förverkliga idéerna. Du som anmäler dig förbinder dig att komma på båda träffarna.

Del 1: Onsdagen den 20 september, kl. 15.00-17.30
Del 2: Onsdagen den 11 oktober, kl. 15.00-17.30

Plats: Kortedala Forum på Kortedala Torg
Spårvagn 6, 7 och 11 går till Kortedala Torg

Har du redan nu en idé som du vill lyfta in? Beskriv den kort i din anmälan!

Anmäl dig senast 13 september

Anmälan: Skickas till Lena Sultanovic

 

Färgbox

Göteborgs Stads budget finns sedan 2017 målet "Göteborg ska vara en jämlik stad". Jämlikt Göteborg är arbetet som görs för att uppnå målet. Business Region Göteborg har fått i uppdrag att starta ett samverkansforum med näringslivet för att gemensamt arbeta för en jämlik stad. Forumet ska guida, samordna och stötta företag som vill ta aktivt socialt ansvar. Idésluss är en aktivitet inom samverkansforumet.

För mer information kontakta
Lena Sultanovic Magnusson  lena.sultanovic@businessregion.se
Emma Edvardsson  emma.edvardsson@businessregion.se 

Läs mer om stadens arbete för ett jämlikt Göteborg:
www.goteborg.se/jamlikt

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend