Webbinarium: Hur påverkas obligationsmarknaden av coronakrisen?

Online

tisdag 26 maj 2020

13:00 - 14:00

Precis som vid finanskrisen drabbades obligationsmarknaden tidigt av coronakrisen med frysta marknader och kraftigt ökande kredit-spreadar som resultat. Frågan är hur bankernas möjlighet att fungera som "stötdämpare" för den kollapsade företagsobligationsmarknaden ser ut den här gången?
Olof Manner, Senior Advisor på Swedbank

Vi har sett hur fondbolag fått stora problem och allt eftersom syns problemen även i försäkringsbolag och företagsfinansiering. Vi har bett Senior Advisor på Swedbank, Olof Manner, att ge sitt perspektiv på obligationsmarknaden före, under och efter coronakrisen. Hur ser egentligen ränteläget ut framöver? Hur påverkas fastighetsbranschen och vilka implikationer får det för prissättning och tillgång till kapital?

Färgbox

Seminariet arrangeras av FinansKompetensCentrum som är ett professionellt finansnätverk som förser medlemmarna med kunskap, kontakter och inspiration. Det gör vi genom att arrangera seminarier med aktuellt innehåll och relevans för våra medlemmar. Vi jobbar i nära samarbete med Handelshögskolan och har därmed också tillgång till den senaste forskningen. Föreningen är öppen för företag, förvaltningar, högskolor/universitet och andra, som har intresse av att utveckla Göteborgs finansiella kompetens.


Genom att skapa mötesplatser för finansbranschen och vara lyhörd för aktuella ämnen och trender, bidrar FinansKompetensCentrum till att stärka det finansiella klustret i Göteborgsregionen. Centret stödjer och påverkar utvecklingen av den finansiella kompetensen i regionen, vilket är en förutsättning för ett hållbart och livskraftigt näringsliv. Business Region Göteborg driver FinansKompetensCentrum, som du kan läsa mer om här: www.finanskompetenscentrum.se

 

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend