Workshopserie: Ekonomistyrning för bolag i tillväxt

Almi

Ekelundsgatan 1, plan 7

onsdag 13 mars 2019

16:00 - 18:00

Välkommen till en ekonomikurs som ger dig verktyg och metodik att förbättra ditt bolags resultat.
Workshopserie: Ekonomistyrning för bolag i tillväxt

Vid sex utbildningstillfällen får du lära dig att dra korrekta slutsatser och fatta välgrundade beslut baserat på finansiell information. Fokus i kursen ligger på ekonomisk förståelse, metodik och analys. En god framåtriktad ekonomistyrning ökar sannolikheten för en handlingskraftig verksamhet!

Del 1: Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
Hur hänger det ihop? Hur kvalitetssäkrar jag den finansiella informationen i mina rapporter? Hur kommer digitala verktyg in i bilden?
Datum: 13 mars, 16:00-18:00

Del 2: Nyckeltalsanalys
Vilka nyckeltal är viktiga i min verksamhet/bransch/affärsmodell? Hur underlättas bolagets styrning och uppföljning med rätt nyckeltal?
Datum: 27 mars, 16:00-18:00

Del 3: Lönsamhetsstyrning
Ökade intäkter och/eller sänkta kostnader? Uppföljning och styrning utifrån affärsområden och/eller projekt?
Datum: 10 april, 16:00-18:00

Del 4: Likviditetsplanering och finansiering
Hur bygger man upp en likviditetsprognos som både tilltalar bolaget och dess intressenter? Hur påverkar bolagets faser och affärsmodell dess finansieringslösning?
Datum: 24 april, 16:00-19:00, med avslutning och mingel.

Del 5 och 6: Rådgivningsmöten
Två individuella möten med kursledarna med fokus på just din verksamhet och dina affärsutmaningar, 1,5 tim/tillfälle.

Datum:
13/3, 27/3, 10/4, 24/4 (kl 16-18, sista tillfället förlängt till kl 16-19 för avslutning mingel) + 2 individuella möten på överenskommet datum.

Vem kan gå?
Företagsledare som vill få grundläggande förståelse och verktyg för framåtriktad ekonomistyrning.

Kostnad
7.000 kr ex moms

Kursledare är David Filipsson och Catherine Johansson från Fintegrity. De har lång erfarenhet av att jobba med små och medelstora, ägarledda tillväxtföretag med ambitioner.

Kursmaterial levereras i digital form. Business Region Göteborg genomför utbildningen tillsammans med Almi som du kan läsa om här.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend