Workshopserie: Ekonomistyrning för bolag i tillväxt

Almi

Ekelundsgatan 1, 7 vån

tisdag 8 oktober 2019

16:00 - 18:00

En god framåtriktad ekonomistyrning ökar sannolikheten för en handlingskraftig verksamhet! Lär dig att dra korrekta slutsatser och fatta välgrundade beslut baserat på finansiell information. Välkommen till en ekonomikurs som ger dig verktyg och metodik att förbättra bolagets resultat.
Välkommen till en ekonomikurs som ger dig verktyg och metodik att förbättra bolagets resultat.

Vid sex utbildningstillfällen får du lära dig att dra korrekta slutsatser och fatta välgrundade beslut baserat på finansiell information. Fokus på kursen ligger i att ge dig ekonomisk förståelse samt verktyg, metodik och analys för att förbättra bolagets resultat.

Del 1: Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
Hur hänger det ihop? Hur kvalitetssäkrar jag den finansiella informationen i mina rapporter? Hur kommer digitala verktyg in i bilden?
Datum: 8 oktober kl 16.00-18.00

Del 2: Nyckeltalsanalys
Vilka nyckeltal är viktiga i min verksamhet/bransch/affärsmodell? Hur underlättas bolagets styrning och uppföljning med rätt nyckeltal?
Datum: 22 oktober kl 16.00-18.00

Del 3: Lönsamhetsstyrning
Ökade intäkter och/eller sänkta kostnader? Uppföljning och styrning utifrån affärsområden och/eller projekt?
Datum: 12 november kl 16.00-18.00

Del 4: Likviditetsplanering och finansiering
Hur bygger man upp en likviditetsprognos som både tilltalar bolaget och dess intressenter? Hur påverkar bolagets faser och affärsmodell dess finansieringslösning?
Datum: 19 november, 16.00-19.00. Detta tillfälle är förlängt med 1 timme för avslutningsmingel.

Del 5 och 6: Rådgivningsmöte
Individuella möten med kursledarna med fokus på just din verksamhet och dina affärsutmaningar, 1.5 timme per tillfälle.

Vem kan gå?
Företagsledare som vill få grundläggande förståelse och verktyg för framåtriktad ekonomistyrning.

Kostnad
7000 kr ex moms/ person

Kursledare är David Filipsson och Anna Hultberg från Fintegrity. De har lång erfarenhet av att jobba med små och medelstora, ägarledda tillväxtföretag med ambitioner.

Kursmaterial levereras i digital form och utbildningen genomförs tillsammans med Almi som du kan läsa om här.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend