Workshopserie: Led dina säljare till framgång

Business Region Göteborg

Östra Hamngatan 5, Göteborg

tisdag 7 maj 2019

08:30 - 11:30

För att bli mer effektiv krävs säljare som ges förutsättningar att prestera på hög nivå. Det i sin tur kräver struktur, tydlighet och motiverande ledare. Denna workshopserie vänder sig till dig som leder säljare.
Workshopserie: Led dina säljare till framgång

Vid tre tillfällen får du både i grupp och individuellt ta till dig teori, diskutera metoder och får handfasta tips och verktyg att ta med dig tillbaka i ditt dagliga arbete. Först hålls två workshops i grupp, den avslutande träffen är ett individuellt möte med workshopledaren där ni summerar insikterna och lägger en plan för fortsättningen.

Detta tar vi upp tillsammans:

  • Samspelet i organisationen med kunden i fokus.
  • Säljledarens respektive säljarens arbetsuppgifter och roll.
  • Motivation ger prestation – hitta säljarnas drivkrafter. Är belöningssystem ”rätta” vägen?
  • Effektivt tidsutnyttjande – planering, genomförande och uppföljning.

Kopplingen mellan motivation och prestation är tydlig, men hur kan detta balanseras på ett bra sätt, att mäta ”fel” mål kan resultera i felaktig styrning?

Detta gör vi:

  • Workshop 1: tisdagen den 7 maj kl. 8.30–11.30   
  • Workshop 2: tisdagen den 21 maj kl. 8.30–11.30 
  • Möte: Individuellt uppföljningsmöte

Det individuella uppföljningsmötet bokas efter workshoptillfällena för att summera insikter och erfarenheter (2 tim.).

Workshopledare

Ingrid Alestig är affärsutvecklare specialiserad inom kundrelationer och erbjudande.

Pris:

4.000 kr/person

Vem kan gå?

Denna workshopserie riktar sig till ledare och säljchefer i företag som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt. Totala antalet platser är begränsat.

Anmälan

The date for this activity has passed.

Tip a friend