Article image
Nära 150 nyanställda på de förvaltningar i Göteborgs Stad som har mest kontakt med företag samlades under förra veckan för en utbildningsdag om näringslivets villkor och dess betydelse för välfärden

150 nyanställda inom staden på utbildningsdag om näringslivets villkor

Nära 150 nyanställda på de förvaltningar i Göteborgs Stad som har mest kontakt med företag samlades under förra veckan för en utbildningsdag om näringslivets villkor och dess betydelse för välfärden – och för att förstå hur man som anställd själv kan bidra till ett bättre företagsklimat i staden.

Main content

– Det här är ett väldigt konkret sätt att jobba med de anställdas attityder till företag och företagande. Syftet är att öka förståelsen för näringslivets villkor och att få alla som arbetar inom staden att inse att man är en del av företagsklimatet – och att vi kan påverka företagsklimatet genom vårt bemötande och det vi gör i vår vardag, säger Kajsa Dahlsten, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg, som ansvarade för utbildningsdagen.

Utbildningsdagen var den femte som Göteborgs Stad arrangerat de senaste åren tillsammans med de tio organisationer och förvaltningar inom Göteborgs Stad som samarbetar för att förbättra företagsklimatet.

Företagsklimatet skapas i mångt och mycket ute i de förvaltningar som bedriver myndighetsutövning i form av tillstånd och tillsyn. Det är i de dagliga kontakter som vi inom staden har med företagare som vi måste förtjäna deras förtroende genom ett gott bemötande och en möjlighetsinriktad attityd. Det löser vi inte på denna utbildningsdag, utan det är ett ständigt pågående, långsiktig arbete, säger Kajsa Dahlsten. 

Business Region Göteborg, som processleder stadens samarbete för företagsklimatet, lägger nu extra fokus på attityder och bemötande.

Vi behöver nå fler än nyanställda och kunna skräddarsy utbildningsinsatser efter varje förvaltnings och bolags specifika förutsättningar. Därför kommer vi att utveckla nya utbildningskoncept tillsammans med de förvaltningar som samarbetar för att förbättra företagsklimatet. I förlängningen handlar det om att utveckla en servicekultur i hela staden, säger Kajsa Dahlsten.  

 

Färgbox

Stadens samarbete för företagsklimatet processleds av Business Region Göteborg och omfattar utöver BRG ytterligare nio aktörer; fastighetskontoret, förvaltningen för inköp och upphandling, konsument- och medborgarservice, miljöförvaltningen, räddningstjänsten i storgöteborg, stadsbyggnadskontoret, stadsledningskontoret, tillståndsenheten inom social resursförvaltning, samt trafikkontoret.

Samarbetet är en del av Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program. Läs mer om andra aktiviteter, programmet och vår målsättning här.

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content