Article image
ÅF

ÅF: Göteborg har kompetensen för att utveckla framtidens säkra fordon

Man måste träna länge innan man hoppar högt och det är samma sak när det gäller att bygga komplexa och säkra system som självkörande fordon, anser ÅF Consults Christian U Larsson i Business Region Göteborgs artikelserie om teknikkonsultbranschen.

Main content

Sverige är ett ledande land inom trafiksäkerhet, något som exempelvis tar sig uttryck i nollvisionen och det långsiktiga målet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Och med en lista som spänner över trepunktsbältet, den första prototypen för bakåtvända barnstolar och sidokollisionsskydd har Volvo Cars en tradition av att profilera sig som världsledande på trafiksäkerhet.

Och det är safety vi inleder samtalet med när vi träffar Christian U Larsson, Business Leader Active Safety & Autonomous Drive i ÅF Consults lokaler på Lindholmen. Ser han kopplingar bakåt i historien? Har vi nytta av att vi legat i framkant kring säkerhet historiskt?  

– Absolut, mycket av utvecklingen sker inkrementellt där komplexitetsnivån ökas successivt. Man bygger framtidens mer avancerade system baserat på erfarenheter som man fått genom redan genomförda projekt. Domänkunskap och kompetenser som har byggts upp under tidigare systemutvecklingar är alla förutsättningar för förstå vilka utmaningar som kommer när man bygger ännu mer komplexa och säkra system som exempelvis självkörande bilar är. Inte bara konstruktionsmässigt men även verifieringsmässigt, en icke förglömlig punkt – det handlar om att inte bara designa prylarna och funktionerna utan också kunna signa av dem i sluttampen. Har man gjort att par projekt och har det i magen har man bättre kläm på detta. Som höjdhoppare måste man träna länge innan man hoppar högt och det är samma sak här.

Säger Christian U Larsson och nämner system som FCW (Forward Collision Warning) som varnar föraren om man är på kollisionskurs in i ett objekt framför bilen, CMbB (Collision Mitigation by Braking) som ger ett mindre bromsingrepp för att minska olyckans allvarlighet och AEB (Autonomous Emergency Braking) som ger kraftigare bromsingrepp för att få ner hastigheten och i vissa fall undvika kollision över huvud taget.

– Då självkörande bilar är i ”självkörande mode” kommer biltillverkaren att vara ansvarig, inte föraren. Biltillverkaren måste då säkerställa att bilen gör rätt och inte kör på något. Bilen behöver ”se”, ”utvärdera” och ”agera” på objekt runtomkring bilen inom definierade förhållanden. Tidigare utveckling inom ADAS-området har gett biltillverkaren mycket värdefull erfarenhet.

Utöver traditionell utveckling står automotive främst inför disruptiva utmaningar inom mobilitetsutveckling säger Christian U Larsson. Det ”traditionella” utvecklingsområdet utmanas genom att mer och mer kundfunktionalitet skall utvecklas och testas på samma eller kortare utvecklingstid.

– Även fordonsägarmodellen utmanas av krav på ny mobilitetslösningar och fordonsindustrin utvecklas i en riktning där nya kompetenser och partnerskap är nödvändiga för att kunna hänga med utvecklingen. Framtiden kommer att bli mer komplex med affärsmodeller och systemlösningar som är väsentligt annorlunda jämfört med i dag.

Image
Christian U Larsson

Fordonsindustrin har blivit en motor i det utvecklingssprång som Göteborgsregionen befinner sig i. Hur ser du på det västsvenska fordonsklustret? Vilka är dess främsta styrkor?

– Fordonsklustret här byggdes inte på en dag utan det är resultatet av idogt investerande, modifierande och ändrande. Västra Götalandsregionen har sedan 2005 förstärkt infrastrukturen för innovation inom fordons- och transportteknologi genom att skapa arenor för utveckling som komplement till akademiskt orienterade FoU-systemet. Man har investerat i relevant kompetens, relevanta bolag har flyttat hit, och man har byggt upp bra infrastruktur. Det regionala innovationssystemet och den funktionella regionen för innovation inom fordon till stora delar överlappande.

Vi har ju en snart hundraårig tradition av fordonsutveckling i regionen och vi har en stark tradition inom it-sektorn och telekomsektorn – och nu möts dessa sektorer. Vad händer då?

– Då händer väldigt mycket. Man möjliggör betydligt komplexare systemlösningar, man kan leverera betydligt vassare kundfunktioner, till exempel Volvo Cars halkvarningsfunktion. IT-branschen har ju sin kompetens och bilindustrin sin och båda har mycket att lära av varandra. Produktionsutvecklingsprocessen för en bil är tre år och om man öppnar motorhuven och jämför med hur det såg ut för 20 år sedan så är det fullt nu, inte bara i motorrummet, utan med alla styrenheter och mjukvaror, säger Christian U Larsson.

Och, betonar han, detta ska göras på kortare och kortare tid vilket innebär att man måste ha effektivare processer för att utveckla och verifiera mjukvaran. Där har man hjälp av IT-företag som gör effektivare test- och verifieringsloopar plus att man lanserar ny mjukvara med högre frekvens.  

– Som biltillverkare försöker man ha en hårdvaruplattform som spänner inte bara över det man behöver precis när man släpper bilen utan även lite till så man får möjlighet att utveckla kundfunktionerna ytterligare. I dag är vi ju vana vid uppdateringar, telefonen uppdateras över kvällen.

Image
Christian U Larsson

Vi är bra på systemlösningar i regionen. I många andra länder jobbar man antingen med fordon, teknik eller stadsutveckling – i Göteborg är vi duktiga på att koppla ihop detta. Vad beror det på?

– Det beror mycket på den infrastruktur och den samarbetskultur som finns i Göteborgsregionen – men även på en vilja att göra skillnad. Dessutom Göteborg är en lagom stor stad där det är möjligt och lämpligt att genomföra olika slags pilotprojekt. Här på Lindholmen ligger alla aktörer i fordonsklustret så nära varandra och vi har tillgång till öppna arenor där vi kan jobba ihop och mötas på ett naturligt sätt.

Om man jämför utvecklingsmiljö och -område med en pyramid har Göteborgsregionen en väldigt bra basplattform menar Christian U Larsson. Och har man en bred bas så kan man bygga högt rätt så fort medan bygget blir väldigt rangligt med ingen eller liten bas.  

Jag skulle vilja påstå att även om man har väldigt hög utvecklingshastighet i till exempel Kina så har man inte alls samma plattform att bygga på som vi. Utmaningen där är att förstå vad som är utmaningen och där har man nog ett par år kvar innan man kommer ikapp. Vi kanske inte har de monetära resurser som Kina har men vi är långt framme på grund av att vi börjat tidigt. Där har vi en riktig styrka.

Hur ser du på samverkansklimatet i regionen? Hur skulle du vilja definiera den kulturen och vad gör vi för att få ännu högre utväxling på den? 

– Vi svenskar är jättebra på att samarbeta jämfört med många andra och vi är väldigt öppna. Jag tror det kommer av att vi är ett litet land med få personer där vi på något sätt måste hjälpas åt. Framtiden kommer att vara mer komplex, affärsmodeller och systemlösningar kommer att vara annorlunda jämfört med i dag. Vi kan få en ännu bättre samsyn genom att det offentliga uppmuntrar tvärfunktionella samarbeten och aktivt deltar i de öppna arenorna. Dessutom måste vi driva ännu fler viktiga pilotprojekt. Om vi ökar frekvensen på den typen av samverkansprogram kommer vi längre fram snabbare.

I Göteborgsregionen finns en tradition av mycket rörlig arbetskraft. I många europeiska fordonskluster jobbar man oftare inom ett produktbolag och blir kvar där. Här har vi en arbetskraft som flexibelt rör sig mellan olika bolag, tar med sig kunskaper och vidareutvecklar dessa i nya sammanhang, något som är en styrka för regionen.

– I och med att automotivebranschen leds av konsultföretagen så har konsulterna med sig kompetens från tidigare uppdrag. Alla konsulter jobbar ju med NDA, non-disclosure agreement, så det är ju inga hemligheter som yppas men man har med sig erfarenheten av att ha jobbat med många olika projekt. Här i regionen har vi som tur är inga jättekonkurrenter – den tunga fordonsindustrin konkurrerar ju inte riktigt med personvagnssidan och Ericsson konkurrerar inte med Volvobolagen vilket skapar en fantastisk miljö där vi verkligen kan suga åt oss olika kompetenser och utnyttja dem tillsammans.

Hur ser du på konsultbranschens roll inom regionens fordonskluster?

– Konsultbranschens roll är att förstå framtida utmaningar och trender, att ha resurser med rätt kompetens samt hjälpa de kunder som själva saknar ”kritisk massa”. Alla konsultbolag kan ju inte vara med överallt men det är allas ansvar att förstå är vart regionen är på väg så att vi kan hjälpa till att rekrytera och tillhandahålla personer med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Detta behöver alla konsultbolag ha kläm på så att vi får till en bra arbetsstyrka.

Berätta om ÅF!

– ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättra framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen, från Brasilien till Vietnam. Under 2016 utförde ÅF projekt i fler än hundra länder runt om i världen. Vi utför alla tekniska tjänster inom automotive och har 1 500 ingenjörer verksamma inom den internationella bilindustrin där vi hjälper 40 olika fordonskunder. Vi levererar till hela fordonsindustrin, vi har egentligen alla tjänster som vi levererar på. Hade vi velat bygga en bil hade vi kunnat göra den själva.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content