Article image
Affärsrådgivare hjälper dig upp ur "det operativa hålet"

Affärsrådgivare hjälper dig upp ur det operativa hålet

Ett nystartat företag som vill testa sin affärsidé, ett litet företag som vill effektivisera sin marknadsföring eller en företagsledare som vill sätta långsiktiga mål men fastnar i att släcka bränder. Tre vanliga situationer för småföretagare, där Expedition Framåts affärsutvecklare kan fungera som ett kunnigt bollplank.

Main content

Genom Business Region Göteborgs tillväxtprogram Expedition Framåt kan företagare som vill växa sin verksamhet ta hjälp av affärsutvecklingskonsulter med små och medelstora företag som specialitet. De kan stötta med hur man får fart på försäljningen med en liten budget eller vad som är viktigt att tänka på när man som egenföretagare ska ta det stora steget att anställa. 

Affärsutvecklarna har lite olika inriktningar – vissa är experter på start-ups, andra erbjuder rådgivning på språk som persiska och engelska – men de har alla bred kompetens vad gäller att stötta och coacha små och medelstora företag. 

Vi pratade med sju av de tillväxtexperter som är upphandlade av Business Region Göteborg inom området affärsutveckling för att ta reda på vilka trender som viktigast just nu. 

Vilka utmaningar möter du bland små och medelstora företag i din vardag? 

Många företagare är ovana vid att bryta ner sina övergripande idéer om hur de vill att företaget ska utvecklas i konkreta och kortsiktiga strategier och aktiviteter. Det är förvånansvärt många som inte har någon vision utan bara kör, och då är det svårt att veta om man gör rätt saker. Bolag som det går riktigt bra för har däremot oftast tänkt till och tydligt kopplat en handlingsplan med aktiviteter som stödjer den långsiktiga målbilden, säger Philip Wramsby.

Image
Philip Wramsby, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt

– Väldigt många gånger handlar det om pengar – ekonomi och finansiering. Företaget kanske vet vad de vill göra men saknar resurser. De kan också behöva hjälp med att förstå lagstiftning och regler. På senare tid har jag upptäckt att det är fler och fler som klagar på att de har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. Kompetent personal blir dyrare och dyrare, vilket gör att många inte har råd att satsa. Ett sätt att möta den utvecklingen kan vara att våga testa att anställa någon som inte är lika kvalificerad på papperet, men som är motiverad att utveckla sin kompetens. Människor som vill utvecklas är dessutom alltid bra att ha i organisationen, säger Shahrokh Taghvamanesh.

Image
Shahrokh Taghvamanesh, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt

– Jag är specialiserad på företag som befinner sig i uppstartsfasen och ser att det ofta finns en stor osäkerhet när det gäller att utveckla nya idéer. Det är svårt att veta om affärsmodellen håller och om det verkligen kommer att funka. Det kan vara jobbigt att vara själv på den resan – och obekvämt att gå ut och prata med sina potentiella kunder om sin idé. Då kan det vara skönt att få bolla sina frågor med någon och få hjälp med de första stegen för att minska på osäkerheten, säger Anna Powell.

Image
Anna Powell, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Vad ser du för trender i omvärlden och hur tycker du små och medelstora företag ska ta sig an dessa? 

– En stor trend är digitaliseringen. Vi märker att många företag måste ställa om – se på butiksdöden till exempel. Butiker måste tänka annorlunda i dag och fokusera mer på försäljning via nätet och upplevelser i de fysiska butikerna. Andra stora trender är att världsekonomin ju börjat gå neråt och att vår befolkning blir äldre och äldre så att färre unga behöver ta hand om fler äldre. Om det innebär möjligheter eller hot varierar från företag till företag och bransch till bransch. Men de som inte ställer om kommer att ha det tufft, säger Leon Raiszade.

Image
Leon Raiszade, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt

– En stor trend är att fler och fler företag söker nya vägar för att hitta kunderna. Det gamla sättet, att trycka ut information, är inte längre lika användbart utan fler och fler arbetar med content marketing och ser till att finnas på nätet där kunderna letar. Dessutom söker konsumenterna fler och fler mervärden runt produkten i form av tjänster och utbildning, vilket ställer krav på företag att de sätter in produkterna i ett sammanhang och inte är rädda för att bjuda på sin kunskap. En tredje trend är ”godhetstrenden” – i dag köper man inte bara en produkt utan företaget bakom, vilket gör att företag behöver tänka mer på sitt rykte och att produkten passar in i ett modernt sätt att tänka. För många är det en stor förändring, säger Pierre Chocron.

Image
Pierre Chocron, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt

Varför ska små och medelstora företag ta hjälp av en extern konsult? 

– Som småföretagare hamnar man ofta i det ”operativa hålet” – man har fullt upp med att arbeta med verksamheten och de strategiska frågorna faller bort. Det är också påfallande många mindre företag som inte själva har de kunskaper som krävs för att säkerställa en positiv utveckling. Då är Expedition Framåts affärsutvecklare en ganska säker och enkel väg att ta för komma vidare, säger Per Bäckman. 

Image
Per Bäckman, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt

– Framför allt för att vidga sina vyer när man sitter i en egen verkstad. Det är bra att få lite feedback på det man håller på med och svar på specifika frågeställningar man har. Om man är ett mindre bolag i tillväxtfasen kan man till exempel få hjälp med att göra en kundsegmentering, söka externt kapital eller att se över sin affärsplan, säger Anders Lycksäter.

Image
Anders Lycksäter, Business Region Göteborgs konsult i tillväxtprogrammet Expedition Framåt
Färgbox

Business Region Göteborgs konsulter inom området Affärsutveckling är: 

Ingrid Alestig  
Madeleine Andrén 
Fredrik Beausang  
Jeanette Berggård  
Per Bäckman 
Pierre Chocron 
Maria Djupström 
Bernd Gustafsson  
Joel Hegardt  
Karin Henriksson  
Johan Hogsved  
Joachim Keim  
Magnus Lundin 
Anders Lycksäter 
Andreas Molander 
Anna Powell 
Leon Raiszade 
Ola Stål 
Shahrokh Taghvamanesh  
Philip Wramsby

Se alla 35 konsulterna 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content