Article image
Web summit

AI och uppkopplade fordon trendar på världens största tech-mässa

WebSummit, är en av världens största techkonferenser och en mässa som lockar över 60.000 deltagare från över 170 länder. Mässan har av Wall Street Journal beskrivits som ”Webbgiganternas samlingsplats” och av Forbes som ”Planetens bästa techkonferens”. Erik Behm, Area & Investment Manager ICT på Business Region Göteborg har besökt mässan, här är hans intryck.

Main content

Erik Behm

Vilka trender ser du på årets Websummit? 
- Just nu är de stora trenderna Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning. Det talas mycket om Big Data här, och det finns även en trend kring Smart Cities, det vill säga hur elektronisk datainsamling kan hjälpa till att hantera tillgångar och resurser i en stad. 

- En riktigt stor trend också uppkopplade bilar och självkörande bilar – det är jättehett just nu. Flera stora biltillverkare är här och min känsla är att det här är en jättetrend just nu och ett stort fokus från många håll. För den som känner till Gartners Hypekurva om teknologiers spridning så tror jag att uppkopplade och självkörande bilar just nu ligger på toppen av kurvan, och det är en otrolig aktivitet kring det just nu.

Hur är din bedömning att Norden och Västsverige står sig i ljuset av de kommande trenderna?
- Hela samhället förändras just nu och vi i Norden och Göteborgsregionen har förutsättningar som är otroligt starka. Vi har digital mognad, vi har en vilja och vi är duktiga på det här – vi förstår inte hur duktiga vi är! Jag bedömer att vi skulle kunna ta för oss så mycket mer, både när det kommer till att attrahera företagsetableringar men också för våra företag i regionen att ta sig ut på nya marknader. Vi är verkligen bland de bästa!

- Vi har både stora och mindre företag i regionen som är jätteduktiga som har en jättepotential i vår region – och vi är riktigt ledande inom ICT-området.

- Jag har under dagarna fått ett stort antal besök till den svenska montern av företag som vill etablera sig på den Nordiska och Svenska marknaden – det finns en otrolig nyfikenhet kring vår marknad och det är superroligt!

Hur jobbar Business Region Göteborg med tech-frågan/ICT-frågan för att möta en allt snabbare utveckling och konkurrens från andra regioner?

- Vi jobbar proaktiv med att bearbeta företag på innovativa platser – där till exempel Lissabon ryckt upp sig från sin lågkonjunktur och nu är en innovativ hub. Business Region Göteborg jobbar också mycket aktivt med att koppla ihop företag inom samma bransch och kluster men också med att göra kopplingar mellan olika branscher och kluster. Samtidigt slussar vi företag till olika mötesplatser, bland annat de globala mötesplatser som vi har i Göteborg som till exempel Vitalis, men även Connect2Capital & Gbg Tech Week.

- Vi genomför just nu kartläggningar för att titta på hur det ser ut i regionen kring AI, Big Data & Machine Learning, kring EdTech (Educational Technologies) samt Safety & Security inom ICT.
Kartläggningarna har till syfte att sammanställa hur det ser ut i Västsverige & Göteborgsregionen, vilket hjälper oss att prata med utländska bolag som vill komma till oss. Kartläggningarna hjälper oss också att analysera branschen för att se var vi kan hjälpa till att skapa nätverks- och klusterinitiativ.

- Därefter kommer vi att initiera professionella nätverk så att de som arbetar i branschen har riktigt bra nätverk att samverka kring.

Vilket är ditt råd till regionens ICT-företag som vill skapa tillväxt?

- Samverka med andra företag, ta hjälp av inkubatorer, Science Parks & Business Sweden, var med i olika sammanhang och mötesplatser. Prata med oss på Business Region Göteborg som sitter på kunskap och många nyttiga kontakter!

Print this page:

Tip a friend

Bottom content