Article image
Alibaba

Alibaba förändrar villkoren för framtidens mobilitet

Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba med en halv miljard kunder kan förändra förutsättningarna för framtidens mobilitet. Det ställer krav på mer branschöverskridande samarbeten i Sverige anser Business Region Göteborgs Per Österström.

Main content

Det är en häpnadsväckande utveckling som visas upp av Alibaba och andra kinesiska aktörer och som kommer kräva mer av branschöverskridande samarbeten i Sverige i kampen om jobben, säger Per Österström, gruppchef transporter och fordon på Business Region Göteborg som i november 2017 var med och arrangerade en delegationsresa till Kina tillsammans med Fordonskomponentgruppen.

Syftet med resan var att bygga kunskap och kontaktnätverk till såväl kinesiska som svenska företag och organisationer som har Kina som huvudpartner för sin verksamhet. Delegationen bestod av underleverantörer till fordonsindustrin, Vinnova, Chalmers, Svensk exportkredit, Bank of China, Business Sweden samt representanter från Fordonskomponentgruppen och Business Region Göteborg.

Image
Per Österström

Flera aktörer omdisponerar sina resurser

Vi återkommer till Alibaba men först några ord om den senaste utvecklingen inom fordonsindustrin.

Generellt syns en snabb utveckling mot det uppkopplade transportsystemet med ökad användning av digital teknik och mer datainnehåll, där fordonet är en del i en större systemlösning anser Per Österström. Även om det fortfarande finns goda exempel på banbrytande framsteg inom konventionell teknik blir det allt svårare att på ett kostnadseffektivt sätt skapa nyttor som miljövinster och transport- och energieffektivitet i arbetet med det enskilda fordonet. Miljö- och samhällsvinster finns att hämta hem genom att köra smartare med vetskap om kringliggande fordon och vägens beskaffenheter, genom ökat inslag av elektrifiering, i nyttjandet av självkörande tjänster som bygger på maskininlärning, AI, sensoranalys och geografisk data.

Per Österström pekar på hur flera av branschens aktörer omdisponerar sina resurser och omorganiserar för att möta utvecklingen. Några separerar utvecklingen av det enskilda fordonet till utveckling av molntjänster och kontrolltornsfunktioner för att övervaka och styra transportflödena. Andra bygger organisationer som tar ett helhetsgrepp på ett systemområde, exempelvis elektrifieringsutvecklingen, där man bygger en organisation för att över hela linjen stödja detta men fordon, molntjänster och kontrolltorn som måste samspela för att få fram en konkurrenskraftig lösning. I Göteborgsregionen finns världsledande företag och experter som arbetar med att tillhandahålla öppna plattformar som kan koppla upp fordonet mot omvärlden.

– Det kommer bli allt viktigare med gränsöverskridande samarbeten för att hänga med i utvecklingen. Eller som någon sa: det kommer aldrig mer gå så långsamt som nu, säger Per Österström.

Stora utvecklingskostnader

Programvaru- och elarkitekturen får en allt mer central roll i den totala systemlösningen, både vad gäller att designa in säkerhet från början och möjliggöra preventivt underhåll från distans genom programvaruuppdateringar. Men också för att öka utvecklingstakten, förenkla testandet och möjliggöra återkoppling av kundnyttjande in till utvecklingsorganisation och underleverantörer av moduler.

Den är en helt central förutsättning för att skapa snabb funktionstillväxt och interaktion med helt nya branscher som gör intåg på transportområdet, säger Per Österström.

Totalt sett är detta ett arbete som är förknippat med stora utvecklingskostnader och investeringar, ibland även organisatoriska förändringar. Många av de företag som Business Region Göteborg pratat med vittnar om behovet av en digital transportinfrastruktur och att nationellt öka fokus på AI, databearbetning/analys och maskinlärning (ML).

AI är ett fokusområde inom de startup-event som MobilityXlab arrangerar under våren 2018. 

Redan ser vi demonstration av nya nyttor genom det här teknologisteget, till exempel att fordonen spelar in och lär sig ett visst mönster med förare för att senare utföra arbetet själv i en kontrollerad miljö, eller som förarstöd för att ta sig ur en svår trafiksituation. Ta en stor lastbil som behöver ta sig tillbaka och enda vägen ut är att backa där en backhjälp baserad på maskininlärning kan avhjälpa. Eller ta en traktor som arbetar över en stor åkerarial och som skulle kunna förses med en digital karta över hur den skall köra, eller för den delen bussen som kör helautomatiskt i depån. Med data kommer man kunna spela tillbaka ett körförlopp och återspela det baserat på tidigare körning eller digital kartdata, säger Per Österström.

Data kommer få allt större betydelse

Wallenbergstiftelsens satsningar på programmet Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP) handlar precis om detta. WASP är ett drygt tio år långt program som sträcker sig till 2025 med en total budget på närmare tre miljarder kr. Här samarbetar forskningssäten som Chalmers med industrin för att attrahera de främsta förmågorna i världen inom AI och ML. Flertalet doktorandplatser är tillsatta och forskningsprojekt är redan i full igång, inte minst mellan industri och akademi i Göteborg.

Data kommer få en allt större betydelse i samhället för forskning och beslutsfattande kring hur stad och näringsliv skall förbereda sig för omställningen inom transportsektorn. Detta fick delegationen flera gånger vittna om under sin resa till Kina, säger Per Österström.

Image
SIAC

Dra slutsatser av rörelsemönster

Ett av besöken som gjorde stort intryck på delegationen var mötet med SIAC (Shanghai International Automobile City) med kontor en kort biltur från elbilstillverkaren Nio i Jiadingområdet.

SIAC har byggt ett datacenter där de kan forska på och följa alla elektriska fordon med registreringsplåt utfärdad i 24-miljonersstaden Shanghai. Initiativet kommer från Shanghai stad och akademin. Syftet är att titta på och dra slutsatser av rörelsemönster, till exempel hur man kan arbeta med att tillhandahålla elbilspooler, uppgradera parkeringsplatser med laddinfrastruktur och elnät för att anpassa staden det till den snabba utvecklingen inom elektrifierade transporter.

– Shanghai är långt framme på bussegmentet där 4 000 av stadens 8 000 bussar redan är fullelektriska. 2020 räknar man med att hela bussflottan är elektrifierad. Liknande trender har vi sett bland annat i städerna Shenzhen och Hangzhou. I Göteborg var vi tidigt ute och visade på vad denna teknologi kan bidra till i samhället genom ElectriCity-projektet. Nu är regionen väl rustad för att efter hand kraftfullt bygga ut och elektrifiera kollektivtrafiken i större skala. Business Region Göteborgs bedömning är att elbussar för stadstrafik på sikt kommer bli det dominerande inslaget i Göteborg och många andra städer i världen, säger Per Österström.

Föregångsexempel i Göteborg

SIAC har inte bara byggt ett datacenter. Man ligger också bakom satsningen på en av Kinas största elbilspooler, EVCARD, bestående av 18 000 elektriska fordon i bilpooler utspridda på 7 300 stationer i 26 kinesiska städer och med 1,4 miljoner användare. Huvudanvändare visar sig vara universitetsstudenter i åldern 21 till 38 år och priset är anpassat så det landar på en tredjedel av taxipriset men ligger högre än en biljett på tunnelbanan.

Flottan består av olika elfordonsmärken, med olika prislapp. Målet är högt inställt: 2020 skall SIAC ha nått ut i 200 städer med 300 000 elektriska fordon i olika bilpooler. Och de kommer inte vara ensamma om att erbjuda den här typen av lösningar.  

– Move About och Bzzt är föregångsexempel i Göteborg där man var tidigt ute och introducerade den här tekniken. Vi ser nu att i flera av de stadsutvecklingsprojekt som Business Region Göteborg är inblandade i önskar sig fastighetsbolagen etablerade elbilspooler, elcykelpooler, elbussar, elektriska ”sista milen-lösningar”, men också för elektriska lösningar för gods och avfallstrafik. Gröna transportplaner och mobilitetstjänster blir en del av detaljplanen. Det flyttar fram elbolagens positioner som leverantör till transportmedelsindustrin och det är inte omöjligt i en framtid se elbolag som fastighetsägare av exempelvis p-hus för att få avsättning på sin produktion.

Image
Alibaba

Alibaba – en aktör kring mobilitetsplattformar

Delegationen fick som sagt även möjlighet att besöka det kinesiska IT-konglomeratet Alibaba, världens största e-handelsbolag med närmare en halv miljard kunder och verksamt i ett stort antal branscher där man kan få avsättning för nya affärer baserat på den data och dataplattform företaget utvecklat.

Med huvudkontor i tiomiljonersstaden Hangzhou, 30 minuters bilväg från Geely-koncernens huvudkontor, har Alibaba skapat ett Alibaba campus kring sin verksamhet.

– Jag kommer osökt att tänka på hur Campus Lundby i Göteborg kan komma att se ut när det står färdigt som ett myllrande område för samarbeten och väl förbundet med Lindholmen Science Park, säger Per Österström.

Redan 2009 utvecklade Alibaba sin egen plattform för molnlösningar där datacenter spreds ut på olika platser i världen. Plattformen innefattar mängder av funktioner för databearbetning, AI-logik och visualisering för att belysa trender och kunna fatta beslut baserade på konsumentbeteenden.

När man nu närmar sig framtidens transportsystem gör man det från ett något annorlunda perspektiv än de traditionella fordonstillverkarna.  

Som ett av världens mest snabbväxande e-handelsföretag har Alibaba troligen resurser att ta plats som en ny leverantör av mobilitetsplattformar, säger Per Österström.

7,4 miljoner unika transaktioner varje dag

Alibaba startade 1999 av Jack Ma som då arbetade som engelskalärare. Med från starten finns 18 stycken grundare. I dag arbetar närmare 50 000 på Alibaba, varav 15 000 på Alibaba campus i Hangzhou.

För Jack Ma står ledord som hälsa och lycka i fokus. Detta motto följer hans investering och företagets fokusområden – att investera i vad som gör människor lyckliga. Om man ser till hur företaget utvecklats med sin internationella B2B-handel via Alibaba.com-plattformen, som numera är spridd till 152 länder, har det gått bra för företaget.

Högst koncentration av transaktioner förutom på huvudmarknaden Kina återfinns i USA, Indien, Storbritannien, Kanada och Ryssland. Bara i Kina räknas 7,4 miljoner unika transaktioner varje dag, vilket utmynnar i 488 miljoner konsumenter årligen. Vid vårt besök i november 2017 hade Alibaba uppnått transaktionsvolymer om 3 767 miljarder RMB (ungefär 4 750 miljarder kronor), vilket gör dem till världens största detaljhandelskanal. Flest brukare av plattformen är kundkategorin 0–34 år som står för närmare 80 procent av antalet användare och där den totala handeln till 92 procent sker via mobiltelefonen.

– Från Alibabas applikation Tmall kan du handla olika märkesvaror runt hela världen och man sitter på mängder av statistik över vilken typ av produkter som köps i olika regioner och av vilka konsumentkategorier. Data kan köpas loss från Alibaba av varuaktörer för att exponera rätt erbjudanden vid rätt tillfälle och förbättra sina produktutbud baserat på visst läge och köpbeteende, säger Per Österström.

Skönhetsprodukter hem till din brevlåda

Under 2017 investerade Alibaba i Intime Retail Group, den största operatören av varuhus i Kina. Intime Retail Group är nu inlemmat som ett dotterbolag i koncernen. Verksamheten skulle väl komplimentera Alibabas kunskap om transportflöden och logistikplanering. Detta kan liknas vid vad Amazon, en annan global detaljhandels- och e-handelsjätte med huvudkontor i USA, också gör. Nyligen visade Amazon upp att deras verksamhet utgjorde runt 44 procent av all amerikansk e-handelsförsäljning och fyra procent av detaljhandeln år 2017.

I Västeruropa ökar e-handeln i snitt med 20 procent per år. Med detta skapas ett fönster av möjligheter för aktörer som till exempel svenska MTD – morgontidig distribution som bland annat sköter tidningsutdelning – att samarbeta med företag som gör kosmetikaprodukter, så att du med ditt tidningsbud kan få skönhetsprodukter hem till din brevlåda. Eller ta Clas Ohlsons strategiska samarbete med MatHem.se. Där MatHem äger sin egen fordonsflotta söker man nu samarbeten med andra för att få ökad lönsamhet. 

– När vi ser hur aktörer som Amazon utvecklar rösttjänsten som Alexa för att konsumenten ska kunna beställa varor via röst hemifrån, förväntar vi oss att se en liknande utveckling från Alibaba och för den delen andra aktörer. Ta exempelvis aktörer inom vitvaruområdet som med uppkopplade lösningar liksom Amazon och Alibaba kommer skära in i detaljhandelsmarknaden och bryta betalningsströmmar som i dag går via traditionell handel i butik, säger Per Österström.  

– Vår egen detaljhandel i Sverige följer utvecklingen noga och bedömningen är att flera aktörer i Sverige är i stånd att möta konkurrensen med nya butikskoncept, e-handelslösningar och mer eller mindre automatiserade hemmaleveranser av dagligförbrukningsvaror. Detta är trender som även Göteborgs Stad följer noga, inte minst kopplat till stadsplanering.

Alipay – en världsledare inom mobil betalning

Företaget Alibaba berättar vidare om sina smarta logistiknätverk som ger information om bästa lager och bästa rutter, något som är viktigt för ett företag som hanterar 50 miljoner paket per dag. Under den kinesiska Single´s Day, en shopping- och readag större än Black Friday, gjordes rekordnoteringen 800 miljoner paket och 170 miljarder RMB i transaktioner – under en dag.

Till detta har man utvecklat Alipay, världens största mobila betalningslösning och en naturlig del av de kinesiska konsumenternas liv. Alipay beskrivs som en global livsstils-superapp som påverkar var och hur konsumenten handlar. I kundens Alipay-app presenteras butiker som erbjuder Alipay, vägbeskrivningar och kartor.

– Denna betalningsmetod har varit extremt populär för kinesiska turister att använda i andra länder där exempelvis Finnair och Rovaniemi Santa Claus nöjespark uppfattat potentialen och erbjuder detta som alternativ på flygplan och anläggningar. I Sverige är vi långt framme med mobila betallösningar, huruvida AliPay får ett stort intåg här återstår att se, det skulle kunna göra det bekvämt för kinesiska turister att spendera pengar i vårt land, säger Per Österström.

Alitrip, eller ”Fliggy” som det numera kallas, är en annan lösning som används för att boka hotell och resor. Baserat på betalningsförmåga erbjuds tjänster där förbetalning inte krävs, liksom olika förmånliga räntor. Alibaba har också vittnat om tankar på att öppna upp egen bankverksamhet. Vad man konsumerar och ens kreditvärdighet skulle då potentiellt kunna styra vilken ränta man erbjuds.

Smarta städer-lösningar

Liksom så många andra storföretag lägger Alibaba kraft på att utveckla smarta städer-funktioner. Ett exempel är det projekt som man för ett tag sedan startade tillsammans med Hangzhou stad där Alibaba tillhandahåller sin molntjänstplattform för att lära och beräkna fram de bästa transportvägarna och hur man styr trafikflöden för bästa transporteffektivitet med hjälp av kameror, trafikljus och fordon kopplade till plattformen.

Alibaba är i stånd att utveckla robotar för ”last-mile”, sista sträckans leverans, för dörr till dörr- eller rum till rum-leverans i exempelvis i bostadsområden. Detta är ett segment vi tror kommer utvecklas starkt framöver, något vi ser inte minst bland de företag som är verksamma i vår region eller funderar på att etablera sig här, säger Per Österström.

Vad har då detta med västsvensk fordonsindustri och Västsverige att göra?

– Integrationen mot andra branscher som Alibaba och Amazon visar upp kan skapa såväl en ny konkurrenssituation som nya samarbeten och affärer. Det skulle kunna innebära en förskjutning i leverantörsstrukturen, att man går från att vara direktleverantör mot slutkonsumenten av transportmedlet, till att bli en leverantör in i en transportlösning, där någon annan har relationen till konsumenten, säger Per Österström.

Man skall dock akta sig för att generalisera tillägger han – inom vissa segment är det uppenbart att detta är en risk, inom andra segment kommer det bli betydligt svårare för nya aktörer att bryta mark. Där kommer snarare samarbeten skapas.

Med Alibabas uttalade vision om två miljarder kunder inom 20 år genom att utöka sin verksamhet till fler städer i Kina, etablera sig på landsbygden och gå globalt med sin verksamhet är man en aktör att räkna med för framtiden.

– Här slås jag av den alarmerande kompetensbristen i västvärlden och att lärosätena måste utbilda fler ingenjörer och datavetare. För det enskilda företaget står kompetensförsörjningsfrågan högt på agendan och är en utmaning i vardagen, något som vi på Business Region Göteborg lägger mycket tid och engagemang på. I ljuset av kommande befolkningspyramider i västvärlden med radikalt mindre ungdomskullar i både Europa och Kina de kommande 15-20 åren kommer dessutom troligen ännu fler företag slåss om samma kompetens. Ungdomsarbetslösheten kan komma att bli ett minne blott, säger Per Österström.

Zenuity ett fint exempel på samarbete i Göteborg

De länder som på allvar vill ta upp kampen med några av världens mest folkrika länder behöver dock fortsatt öka funktionstillväxten, arbeta smartare och snabbare för ökad kvalitet samt ännu mer tillsammans. Det handlar om att hitta recept på och gå från låg funktionstillväxt, långsam utveckling och dåligt resursutnyttjande till hög kostnad och röra sig mot motsatsen. Där har många företag i Sverige kommit långt, men inte alla. Zenuity är ett fint exempel på samarbete i Göteborg, med Autoliv och Volvo Cars som samlat sin utvecklingskompetens inom programvara för självkörande bilar i ett nytt bolag och arbetar ihop agilt för att nå global framgång menar Per Österström.

Han efterlyser fler samarbeten inom svenskt näringsliv och att man tittar på vilka basfunktionalitetsblock som är och kommer bli generiska för många bolag i digitaliseringssteget, oberoende av bransch. Att man förflyttar sig från siloutveckling i det enskilda bolaget och istället tillsammans bidrar med expertis både kring att utveckla moduler som många företag kommer behöva, men också för spetsutveckling.

– De arenor för samverkan som sedan många år är etablerade i Göteborgsregionen är goda exempel på att det går åt rätt håll, men det krävs större och snabbare steg för att svara mot den internationella konkurrensen.

Kommer Alibaba på sikt också investera i fordonsbranschen och bli en fordonstillverkare för framtidens transporter?

– Vi ställde frågan till dem i samband med vårt besök. Indikationen är att bidra med sin mobilitetsplattform för att förse fordonen och infrastrukturen med intelligens för att fatta rätt beslut. Nyligen köpte dock Alibaba en andel i den kinesiska EV-tillverkaren Xiaopeng. Vi får se hur det utvecklas, säger Per Österström.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content