Article image
Fakta & Statistik

Allt fler vill bo i Göteborgsregionen

Visste du att befolkningen i Göteborgsregionen är yngre och mer välutbildad än riksgenomsnittet och att Göteborg hamnar på tionde plats bland europeiska storstäder inom kategorin Humankapital och Livsstil? Vi fortsätter att botanisera i 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik. 

Main content

Allt fler väljer att bo och leva i Göteborgsregionen. År 2017 var mer än en miljon invånare bosatta i Göteborgsregionen. Befolkningen är relativt ung och mer välutbildad än riksgenomsnittet. Tillgången till akademisk utbildning och företag i världsklass bidrar också till att göra regionen mer attraktiv. Regionens två stora lärosäten har sammanlagt cirka 50 000 studenter. När det gäller humankapital och livsstil placerar sig Göteborg högt bland europeiska storstäder.

Befolkningen fortsätter växa

Göteborgsregionen har sedan många år haft ett positivt födelse- och flyttningsöverskott. 2017 ökade befolkningen med drygt 15 000 invånare. Med en fortsatt årlig tillväxt på omkring 11 000 invånare bor det strax över 1,2 miljoner människor i regionen år 2035.

Varje år sedan 2000 har Göteborgsregionens invånarantal ökat med omkring en procent och under hela 2000-talet har regionen haft en högre tillväxt än Sverige. Under 2017 ökade befolkningen mest inom åldersgruppen 25–34 då drygt 5 200 fler invånare hamnade inom detta åldersspann. Folkökningen var även stor inom åldersgruppen 5–14 som ökade med 3 100 invånare.

Yngre än riksgenomsnittet

Gör man en jämförelse med Sveriges genomsnittliga åldersfördelning år 2017 ser man tydligt att Göteborgsregionen har en förhållandevis ung befolkning. Åldersgruppen 0–44 är större än riksgenomsnittet medan åldersgruppen 45–65 är mindre.

Eftergymnasial utbildning högre än rikssnittet

En jämförelse med hela Sverige visar att Göteborgsregionen har en större andel 25–64-åringar med eftergymnasial utbildning som även inkluderar forskarutbildning. Regionens två stora lärosäten är Chalmers tekniska högskola med drygt 10 000 studenter och Göteborgs universitet med 38 000. Bägge universiteten är världsledande på flera forskningsområden och utbildning bedrivs vid ett femtiotal institutioner.

Vanligaste yrket bland befolkningen

Inom offentlig sektor är det vanligaste yrket grundskollärare/förskollärare följd av undersköterska och barnskötare/elevassistent. Inom privat sektor är det vanligaste yrket butikspersonal följ av försäkringsrådgivare/inköpare och civilingenjör.

Humankapital och Livsstil

Bland europeiska storstäder hamnar Göteborg på tionde plats inom kategorin Humankapital och Livsstil (Källa: fDi).

Ladda ner Fakta & Statistik 2018 här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content