Article video

Andreas Göthberg: ”Vi har lyckats extremt bra med att bygga Göteborgs varumärke”

PROFILEN:

I en serie intervjuer presenterar Business Region Göteborg medarbetare som på olika sätt bidrar till utvecklingen av regionens näringsliv. Andreas Göthberg, gruppchef FDI, är först ut.

Vi har världsledande kompetens inom en rad områden, säger han.

Main content

Andreas Göthberg, gruppchef FDI (Foreign Direct Investment) på Business Region Göteborg, är född och uppvuxen i Göteborg men har bott många år i USA och Tyskland och studerat ekonomi.

– Tanken var hela tiden att man skulle in i finansbranschen men innan jag ens börjat jobba med det i Tyskland kände jag att det här inte riktigt var min grej. Dessutom var längtan till havet för stor. Då bestämde jag mig för att jag skulle hem till Sverige och började leta efter jobb. Jag hittade en annons från Business Region Göteborg om ett projekt inom fordonsindustrin. Fick jobbet och insåg att jag tyckte det var kul att jobba med utvecklingsfrågor för en stad och region. Och på den vägen är det.

Du har verkat inom alla kärnverksamheter på Business Region Göteborg och började på etableringsavdelningen 2015. Vad gör du där?

– Jag arbetar med internationell marknadsföring av möjligheter i Göteborgsregionen. Det handlar inte om att marknadsföra Business Region Göteborg eller destinationen Göteborg – det handlar om att marknadsföra näringslivsdestinationen Göteborg internationellt. Vi är med på många olika mötesplatser – mässor, direktmöten etc. Det går inte att säga att den eller den mässan gav fem etableringar utan alla spelar en viktig roll i en större process. Att vi knyter nya kontakter, att vi ses igen, att vi avancerar i våra leads.

Och ibland handlar det lika mycket om att synliggöra staden och regionen? 

– Jo och det är ju ett arbete i sig, att bara komma ut med budskapet. Jag tycker vi lyckats extremt bra med att bygga varumärket sedan vi tog ett nytt grepp kring framför allt MIPIM. Ute i stadsbyggnads-Europa börjar folk veta att det händer mycket i Göteborg, vi har verkligen lyckats bygga upp det internationella intresset och fångar upp det bland annat med sajterna Invest In Gothenburg och Move To Gothenburg.

Och varumärket stavas Gothenburg i internationella sammanhang?

– Precis, i det internationella arbetet kallar vi oss Gothenburg och det står hela regionen bakom.

Det är en sak att bygga upp en bra säljstrategi – men du måste ha något bra att sälja också …

– Men det roliga just nu är att det har vi ju. Vi har en region som utvecklats fantastiskt sedan år 2000. Under några år ställde vi ut på Expo Real i Tyskland tillsammans med Birmingham och Lyon. Vi kallade oss Challenger Cities och sa att vi var bra andrastadsalternativ till huvudstadsregionerna. När vi satte upp våra tillväxttal var Göteborgsregionens siffror dubbelt så höga som Lyons och Birminghams tillsammans. Där någonstans gick det upp för mig att ok, det händer rätt mycket i Göteborg. Birmingham och Lyon är mer namnkunniga städer än Göteborg men såg man till faktisk utveckling sopar vi banan med dem. Så det är inte bara med svenska mått mätt det här är stort utan också i en internationell jämförelse.  

Vad är det som gör att internationella etablerare slår ner sina bopålar i Göteborgsregionen?

– Vi kan inte erbjuda gratis mark eller skattelättnader och inte heller access till en särskilt stor marknad – hela Sverige som marknad är väl något mindre än Londons marknad. Ändå lyckas vi attrahera en del marknadsdrivna etableringar vilket beror på att man ser oss svenskar som early adopters och trendsättare. Men den absolut viktigaste anledningen till att vi får hit etableringar är tillgången på kompetens och nätverk. Vi har världsledande kompetens inom en rad områden – fordon, life science, mikrovåg etc. Inom fordonsindustrin är det få andra städer i Europa som kan mäta sig med oss, i andra branscher är det mer att vi ligger långt fram inom vissa nischområden. Det och kopplingen till ett antal storföretag tror jag är vår stora styrka. Att storföretagen stannar kvar är den absolut viktigaste framtidsfrågan för Göteborgsregionen. Därför är det så viktigt att behålla och fortsätta bygga ut kompetensen.

Och hur gör vi det?

– Långsiktigt finns mycket att göra – mer utbildningar, omskolningsinsatser, hjälpa nyanlända in i utbildningar och rätt yrken. Men när företagen på kort sikt inte kan hitta kompetensen måste det vara enklare att plocka in folk från utlandet vilket är en bidragande anledning bakom Move To Gothenburg-sajten och satsningen på talent attraction. Talangjakten kommer bli ännu viktigare på sikt – har vi kompetensen kommer företagen.

Vad lyfter ni fram för att få hit utländsk kompetens?

– Det som verkligen sticker ut här är två saker. Dels är Göteborg en attraktiv stad nära naturen. På tjugo minuter kan vi vara vid havet eller vid en sjö uppe i skogen, det är lite unikt. Men vi har också en unikt bra work-life balance. Stämningen är lite annorlunda här än i exempelvis Stockholm som är mer präglat av internationellt näringsliv och fler huvudkontor.

Vad krävs mer för att locka hit internationell talang?

– Vi måste kunna erbjuda en attraktiv stad med intressanta företag och bra skolor. En annan jätteviktig fråga är att det ska vara enkelt att ta sig hit, det är därför vi försöker vi få hit fler direktflyglinjer. Så vi har många saker att jobba på. Samtidigt finns mycket på plats som gör att intresset för att komma hit för att arbeta redan är väldigt stort.

Kan det vara ett bekymmer att folk kommer till en stad där det byggs så mycket?

– Kortsiktigt kan det vara ett bekymmer på vissa plan när saker och ting inte fungerar. Men många som kommer hit räknar lyftkranarna och ser dem som ett tecken på att de kommit till en expansiv region med framåtanda, det är en positiv signal för väldigt många.

Är det viktigt att berätta om Göteborgsregionens utveckling?

Ja, det är viktigt att visa hur bra det har gått för att förklara varför vi ska utvecklas så mycket framöver. Om du bara visar upp visionerna och pratar om investeringar för tusen miljarder kan man ju lätt tro att vi fått hybris eller att vi ska bygga ett nordiskt Dubai här i Göteborg. Men om man först visar på berättelsen om vad som har hänt är det mycket lättare att förstå att vi måste bygga i kapp och se till att det finns bostäder och kontor – men också säkra framtida behov. Annars stannar utvecklingen av.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content