Article image
Magnus Vennersten, Trafik Göteborg

Avancerad teknik och digitala verktyg bakom smidigare trafik

För att trafiken i Göteborg ska flyta behöver trafikanterna ha lika bra koll på den som de har på vädret. Med appar, täta trafiknyheter och digital information i realtid hoppas Trafik Göteborg nu att fler ska planera bättre – och slippa köer och längre restider.

Main content

Trafikkontoret, Västtrafik och Trafikverket har Göteborgs trafikanter som gemensam kund och målet att göra det lättare för dem att ta sig fram i trafiken. Därför har man skapat en organisation med full koll: Trafik Göteborg.

– I stället för att alla pratar med alla om allting, samarbetar vi och samlar så mycket resurser som möjligt på ett och samma ställe, säger Magnus Vennersten, ansvarig för kommunikationen kring Trafik Göteborg.

Det innebär att en trafikledningscentral övervakar trafiken dygnet runt. Från tekniskt avancerade kontrollrum har man kontakt med räddningstjänst och kan snabbt skicka ut vägassistansfordon. Informationsskyltarna på alla infartsleder uppdateras och insamlad information tas om hand av en trafikredaktion och omvandlas till trafiknyheter till allmänheten, i radio, på hemsidan och andra digitala kanaler. Särskilda trafikanalytiker skapar framtidsscenarier och simulerar händelser så att beredskapen är nästintill total.

– Vi kan naturligtvis inte förutse allt. Men vad gäller till exempel Götatunneln har vi skaffat oss en bra bild av hur det kommer att vara framöver och kan ge trafikanterna rekommendationer utifrån det, säger Magnus Vennersten.

Götatunneln, som enkelriktades i slutet av juni, antas bli höstens stora trafikutmaning. Tack vare sommartrafikens karaktär – ett mindre antal fordon överlag, avsevärt färre jobbpendlare och jämnare trafik över dygnet – är det kanske först nu i augusti som konsekvenserna av ett avstängt rör kommer att märkas tydligt. Magnus Vennersten har några enkla råd: 

– Kör på lederna i större utsträckning i stället för genom stan. Utnyttja kollektivtrafiken om du har tillgång till fungerande sådan. Om du kan: gå eller cykla. Vi brukar också rekommendera att de som har möjlighet väljer att åka vid annan tid än i rusningstrafiken.

Men framför allt uppmanar Trafik Göteborg stadens invånare att bli planerande trafikanter. – Vi vill inte skriva folk på näsan om hur de ska resa. Däremot är det bra att tänka att vi kan hjälpas åt. Varje gång du kan välja annan väg, annat sätt att resa eller annan tid att göra det på, underlättar du för andra, säger Magnus Vennersten.

För att bidra till god planering finns en mängd verktyg. På webbplatsen trafikgoteborg.se finns alltid senaste nytt, rekommenderade resvägar och tips, något som inte minst transportörer uppskattar. Sedan en tid tillbaka finns där också förväntade restider på de vanligaste pendlingssträckorna, baserat på gårdagens statistik. Och via appen trafiken.nu går det att få pushnotiser till mobilen om särskilda vägsträckor.

– Det finns också ett nyhetsbrev att prenumerera på, något som många företag gör för att sedan publicera relevant information på intranätet, säger Magnus Vennersten.

Trots att alla hjälpmedel finns är det en process att få folk att ändra sina vanor, konstaterar han.

– För de flesta är trafiken inte något man ägnar särskilt mycket tanke åt, men vi jobbar stenhårt på att få fler att planera. Målet är att det ska vara lika självklart att titta på en trafikapp som på en väderapp.

Har du som företagare ytterligare frågor kring hur du påverkas av ombyggnationen? Ett tips är att titta på Framkomlighetskartantrafikgoteborg.se. Där ges prognoser över hur olika stadsdelar och resvägar påverkas av kommande bygg- och infrastrukturprojekt på längre sikt. Det går att söka på olika områden, och kartan uppdateras kontinuerligt.

Färgbox

Kontakta gärna också stadens företagslots, så hjälper de dig att komma vidare. Läs mer

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content