Article image
Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

Björn Siesjö efter MIPIM: "Det blir mer och mer surr runt Göteborg"

Björn Siesjö gjorde som han alltid gör i mars – åkte till fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Business Region Göteborg mötte stadsarkitekten för ett samtal om det stora internationella intresset för Göteborg, om framtiden och om en självbild som behöver byggas om.

Main content

Hur många gånger har du varit på MIPIM?

– Det här var nionde året. Första året var jag där som företagare, sedan har jag varit där åtta gånger, det vill säga varje år sedan jag blev stadsarkitekt 2012.

Och varför åker du dit?

– Dels är det en kontaktyta där vi är tillgängliga på ett sätt vi inte är annars, dels är det ett sätt vara ett ansikte utåt för Göteborg. Buzzet är ju att ”det händer i Göteborg” och ”hur gör ni” och ”fantastiskt vad mycket som byggs” och den bilden har vi lyckats underblåsa med bland annat närvaron på MIPIM och en ambitiös monter. Och det blir mer och mer surr runt Göteborg för varje år, det är fullt i montern. Modellen vi ställer ut över Göteborg med alla dess byggprojekt visar på ett tydligt sätt att vi verkligen har krut i bössan.

Vad vill du se i Göteborgs monter nästa år?

– Jag vill se mycket mer blått på modellen, det vill säga avslutade projekt. Och det har vi, det vet jag. Jag vill också se nya projekt som kommer upp, det vill säga mer rött.

Image
MIPIM

Konkurrensen är ju stenhård om etableringarna och investeringarna – vilka är Göteborgs styrkor?

– Det är nog vår plats i världen i ett samhällssystem som är relativt korruptionsfritt och transparant. Lägg till naturen och skärgården. Vidare tror jag att Göteborg upplevs som en tillgänglig stad. Med sin roll som porten till Sverige fram till flygets genombrott har Göteborg odlat en öppenhet och det har påverkat karaktären på staden. Sedan har vi en påtagligt välfungerande ekonomi med ett urstarkt och ganska varierat näringsliv.

Är vi bra på att lyfta fram våra styrkor?

– Jag tycker nog att vi är bra på det. Sedan är det en process i staden att verkligen göra som vi säger. För om vi ska förtäta Göteborg på det viset som vi tänkt oss och göra staden till en grön och tät storstad med stadsliv måste vi knäcka några ägg för att göra en omelett.

Du ledde en uppskattad rundtur på MIPIM i år?

– Precis. Vi besökte montrarna för London, Paris, Seoul, Istanbul, Moskva och Marseille och vi gick även förbi Barcelona och Oslo. Jag berättade lite om principerna bakom och hur städerna fungerar.

Digitalisering är en stor trend inom stadsplanering? Och trä?

– Jo. Digitalisering kommer påverka våra möjligheter att planera städer bättre, vi kan mäta och förstå städers funktioner och processer i realtid. Så det är en jättemöjlighet för framtiden. Trä kommer också stort och det fanns en del exempel på det på MIPIM. Det som är det nya svarta är hus med trästomme. De kan mycket väl ha en tegelfasad men har trästomme istället för betongstomme vilket ger ett mindre fotavtryck i produktionen. Dessutom binder trä långsiktigt en mängd kol i byggnaden.

Om du jämför Göteborg med andra städer i världen – vad kännetecknar staden?

– Göteborg är den här typiska andrastaden, den industriella staden, hamnstaden, lite arbetarstad också kanske. Det finns många städer vi kan jämföra med som har ungefär samma position – Marseille, Liverpool, Rotterdam. Städer som precis som Göteborgs inte är den administrativa huvudstaden; vi vänder inte lika mycket A4-sidor som man gör i Stockholm. På det viset är Göteborg en frejdigare stad, här finns lite mer förändringsvilja och jävla anamma än i Stockholm med sina skönhetsråd och lite ängsliga förhållningssätt till stadsbyggande.

Stadsutveckling i Göteborg handlar väldigt mycket om förtätning, inte sant?

– Ja. Göteborgs växte ju väldigt kraftigt efter kriget och den bildominerade modernistiska stadsplaneringen har kommit att dominera Göteborg som blivit den liksom fragmentiserade, glesa staden. Nu förtätar vi och försöker göra en mer sammanhängande och människovänlig stad. Stadsliv är viktigt för en stads attraktivitet och stadsliv är en bristvara i Göteborg.

Väldigt mycket ska byggas på kort tid, det talas om att ett helt Halmstad mitt i stan – hur landar man rätt? De här husen ska ju stå kvar i 50, 100 eller 400 år.

– Man kan inte ha högsta kvalitet på allting man gör även om man får se till att ha rimlig kvalitet på det som kommer ut. Men vi jobbar väldigt mycket med märkesbyggnader, alltså hus som på grund av sin placering, sin höjd eller sitt innehåll är viktiga för staden.

På Business Region Göteborg säger vi ofta att det internationella intresset för Göteborg är rekordstort – är det din bild också?

– Absolut. Just det här att folk tycker att ”wow, hur gör ni? Hur går det här till?” Det hör jag även från mina internationella kontakter.

Och vad svarar du då?

– Då svarar jag att vi bara gör saker och ting till skillnad från många andra städer. Vi har fått fart på planeringsprocessen och har slagit igenom glastaket på många sätt. Städer går från dynamik till statiska skeden lite fram och tillbaks men vi har varit och kommer under några år till vara i något slags uppåtläge. Det gör att vi på något sätt förändrat spelplanen. Sagt ja till höga hus till exempel, inte i den historiska kärnan, men absolut i andra lägen i stan och helst i kluster.

Och det är inte alla som omfamnar …

– Nej, så kommer det alltid att vara. Men samtidigt känner jag att den frågan har kulminerat. De unga pratar ju inte på det viset, de har mer internationella referenser, är mer uppkopplade mot världen och tycker att det är kul att det händer saker nu.

Vilket är ditt favoritprojekt i staden?

– Det är absolut Jubileumsparken i Frihamnen som dessutom precis vann Sveriges arkitekters Sienapris för god utemiljö. Det är ett fantastiskt sätt att bygga stad på. Man bygger parken mitt i en stadsdel som inte finns än och involverar göteborgarna att vara medskapande. Det är superviktigt och bygger bilden av den nya stadsdelen – och bygger bilden av Göteborg.

Och om bilden av Göteborg tänker du att …?

– … att vi behöver rekonstruera den. När hela världen säger att ”wow, vad fantastiska ni är” tycker vi inte det själva. Vi måste bygga om oss själva och sluta gnälla så mycket på vår stad. Göteborg är ju en framgångsstad!

Print this page:

Tip a friend

Bottom content