Article image
Carina Kloek-Malmsten

Carina Kloek-Malmsten, Mölndal: "Här sjuder av internationellt liv"

"Vi har en stad som befinner sig i sin mest expansiva era någonsin och företag vill i hög takt etablera sig i här", skriver Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef i Mölndals Stad.

Main content

"Med en tydlig vision har Mölndals Stad hittat en framgångsrik väg framåt för invånare och näringsliv. Vi har en stad som befinner sig i sin mest expansiva era någonsin och företag vill i hög takt etablera sig i här.

Det är kul och givande att vara näringslivschef i Mölndals Stad. Tillsammans med kunniga kollegor och inlyssnande politiker förflyttar vi oss långsamt och säkert framåt i viktiga frågor. Men det är en utmaning att staden växer med en hög inflyttningsgrad på 3,1 procent.

För att vara långsiktiga och få effekt i arbetet har vi valt att efterlikna Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, givetvis med en anpassning till Mölndal. Det är först när alla kommuner i regionen sätter samma mål i sina strategier som vi tillsammans blir starka, explosiva och kan tala med en röst.

Vi vill tydliggöra för näringslivet i Mölndal vart vi är på väg och vilka strategier som skall utveckla staden. Vi belyser i strategin hur ett bra och innovativt samarbete mellan det offentliga och näringslivet skall vara, där vi talar samma språk och kan fatta kloka och snabba beslut.

Mölndals Stad sjuder av internationellt liv, cirka hälften av alla arbetsställen är utlandsägda. Det ställer krav på en stad som har 69 000 invånare. Största arbetsgivare är AstraZeneca med över 50 nationaliteter."

Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef, Mölndals Stad

 

Två möjligheter                    

  • Med ägarskap i Sahlgrenska Science Park och med några av de största magneterna i branschen är Mölndals Stad på kartan inom Life Science och Health Tech. Vi på näringslivsenheten har en möjlighet att bidra till att stimulera samverkan inom denna sektor och vill bidra till att skapa testmiljöer. Det är en sektor med unika tillväxtmöjligheter för speciellt Mölndals stad, men också för hela regionen.
  • Besöksnäringen förutspås att bli den största näringen i Sverige år 2030. Redan i dag har vi Gunnebo Slott & Trädgårdar, Åby Arena med nytt hotell och Sveriges modernaste mässhall, unika Kvarnbyn och många andra aktörer som bidrar till ett levande Mölndal. Men konkurrensen är hård om turister, evenemang och möten. Det krävs kunskap och förståelse för att skapa miljöer och erbjudanden som attraherar besökarna till längre vistelser, starkare upplevelser, ökad konsumtion och fortsatt tillväxt.

Två utmaningar                     

  • Med 6 600 företag och fler som vill etablera sig är och kommer alltid den stora utmaningen att vara verksamhetsmark. Hur fördelar vi marken mellan företag som ger arbetstillfällen, gröna områden som ger oss lugn, boenden, skolor och äldreboenden med kvalitet.
  • Med en växande stad och näringsliv ökar kraven på en tillförlitlig elnätskapacitet. Hur ser staden till att vi fortsatt bedriver en elnätsverksamhet som är tillräcklig och miljöanpassad i framtiden utan driftsstörningar för näringslivet?
Färgbox

Fakta Mölndal
Invånarantal: 68 735
Arbetsställen: 7 117
Anställda: 40 720
Största privata arbetsgivare: AstraZeneca (2 125 anställda)
Tillväxt under 2000-talet: 9 984 fler invånare, 9 653 fler jobb, 2 373 fler arbetsställen

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content