Article image
Carmenta

Carmenta vill guida den självkörande bilen

Med mångårigt förflutet som leverantör av säkerhetskritiska system till försvarsindustrin har Göteborgsföretaget Carmenta nu gett sig in i automotivebranschen.

Vi tror att vi kan tillföra något nytt, säger Kristian Jaldemark på Carmenta Automotive.

Main content

Carmenta med huvudkontor i Göteborg grundades 1985 och har levererat mjukvara för säkerhetskritiska system i mer än 30 år. Företaget är sprunget ur försvarsindustrin men i dag kan kunderna lika gärna vara 112-larmcentraloperatörer som försvaret.

Kristian Jaldemark har jobbat 17 år på Carmenta och är i grunden mjukvaruingenjör. Fram till årsskiftet 2016-2017 jobbade han uteslutande med olika försvarskunder i olika roller, allt ifrån utvecklare och projektledare till försäljningsansvarig gentemot Carmentas största försvarskund, Svenska FMV.

I dag är han ansvarig för Carmentas utvecklingsteam inom Carmenta TrafficWatch som drogs igång 2017.

Image
Carmenta

Varför ger sig Carmenta in i automotivebranschen?

Det finns många samverkande faktorer som gör att vi tror att vi kommer lyckas. Fordon blir i snabb takt uppkopplade och trenden med automatisering av fordonskörning är också väldigt tydlig. Men fordonsindustrin kommer in i den här uppkopplade världen från ett infotainment- och nice to have-perspektiv. Vi har både produkterna och kompetensen att bygga ledningssystem för en uppkopplad värld ur ett säkerhetskritiskt perspektiv. Med den erfarenheten tror vi att vi kan tillföra något nytt till fordonsindustrin, säger Kristian Jaldemark.

Väldigt mycket data ska hanteras

Den affärsenhet som är grunden för Carmentas verksamhet är Carmenta Geospatial Technology och utgörs av mjukvarukomponenter för att bygga ledningssystem.

Man kan se det som en verktygslåda som man använder för att hantera all information som har geografisk koppling, allt som har en position i världen på något sätt. Och det är ofta väldigt mycket data som behöver hanteras, allt ifrån kartunderlaget till den information man får via radar eller sensorer av olika slag. Detta måste sammanföras till en gemensam lägesbild så att man har fullständigt kontroll över sin verksamhet, sitt läge eller var olika fordon, personer eller objekt befinner sig och kan fatta beslut utifrån den informationen.

Och detta är uppenbarligen Carmentas mjukvaror bra på. Bland kunderna återfinns Saab, Thales, Airbus – stora internationella bolag som bygger lösningar för den här typen av verksamhet.

Dirigerar ut räddningsfordon och ambulanser

Vidare finns en affärsenhet som heter Carmenta Public Safety and Security där Carmenta är systemleverantör. Där använder man sina egna mjukvaror plus att man tar fram angränsande mjukvaror för att få ett helhetssystem. Carmenta är till exempel systemleverantör till SOS Alarm med hela deras ledningssystem att ta emot 112 larmsamtal och dirigera ut räddningsfordon och ambulanser till rätt plats och i rätt tid. Carmenta har även levererat till Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddning på Käringberget i Göteborg, som sköter hela den svenska sjö- och flygräddningen.

Produkten används också i att antal andra länder, främst i Europa, och är ett typiskt säkerhetskritiskt system där inget får fallera. Det är otroligt många operatörer som sitter och använder det här systemet i olika sammanhang, säger Kristian Jaldemark.

Måste veta vad som händer en kilometer bort

Kompetensen och produkterna som Carmenta har i de här båda affärsenheterna har man nu tagit med sig in i automotivebranschen och Carmenta TrafficWatch där man gör ett ledningssystem för uppkopplade och automatiserade fordon. Perspektivet Carmenta har är hela tiden ett säkerhetskritiskt system som ska addera säkerhet när man opererar fordonsflottor. Det bygger på samma tänk kring att använda all tillgänglig information som finns i realtid för att kunna fatta bäst beslut.

När vi pratar om en autonom bil räcker det inte att använda bilens sensorer kamerorna ser inte långt, eventuella radarsensorer kanske ser 100-200 meter runt omkring. Men du behöver veta vad som sker en kilometer bort eller fem kilometer. Hur trafiken ser ut, om det är en störtskur på väg in eller om det plötsligt blivit halt när du kommer upp på bron där framme, säger Kristian Jaldemark.

Det finns väldigt mycket information som föraren behöver ha koll på i en uppkopplad miljö för att fatta rätt beslut, oavsett om föraren är en person eller digital. Då kommer man att behöva ett system som hanterar detta. Dessutom har det rent tekniskt börjat bli väldigt moget att skapa de här lösningarna i och med olika molnbaserade ledningssystem som är möjliga att använda menar Kristian Jaldemark.

Vad ser du för potentiella kunder för era system? 

Vi fokuserar bara på det som ligger utanför bilen, inte någon mjukvara i bilen. Därför är vi beroende av att det finns flera aktörer. En del av dem är naturligtvis fordonstillverkarna själva som i olika mån skapar de här systemen och kopplar upp sina egna bilar. Sedan finns företag som levererar till fordonsbranschen och som i vissa fall också kommer att skapa kompletta erbjudanden runt självkörande funktioner, till exempel Zenuity här i Göteborg eller Bosch i Europa. De skulle kunna kapsla in vår mjukvara som en del i sina erbjudanden. Den tredje kundgruppen är aktörer som har ett systemperspektiv en bit ovanför fordonstillverkarna myndigheter som exempelvis Trafikverket eller aktörer som erbjuder smarta städer-lösningar där man behöver en integrationspunkt för att samla all information och ta beslut på infrastriktursnivå.

Här har Carmenta erfarenhet av att deras mjukvara används i det nationella trafikledningssystemet i Sverige och man har en viss kompetens runt den här typen av system.

Framtidens mobilitet är redan här

Men systemen behöver ett antal ytterligare dimensioner. Det kommer inte att räcka med att bara se vad som händer – man måste proaktivt börja styra och leda trafiken.   

Och för att kunna styra och leda måste man ha ett ledningssystem så att man kan fatta beslut på all information som finns. Då behöver man addera de uppkopplade fordon som rör sig i trafiken in i ledningsbilden.

Image
Carmenta

Det här med tidsperspektiv är en fråga som ständigt dyker upp när man pratar framtidens mobilitet. Och för Carmentas del är den på sätt och vis redan här.

De autonoma fordon som kommer ut i trafiken ligger ganska långt bort i tiden även om de finns i försök redan nu med Drive Me projektet eller förarlösa minibussar på Chalmers, Lindholmen och i Kista. Men det där är bara försök. Vår affärsidé bygger på att det man behöver för framtidens autonoma drift av fordon kan man ha nytta av redan i dag.

Här återkommer Kristian Jaldemark till detta med att oavsett om föraren är mänsklig eller digital så krävs samma beslutsstöd och det kan man ge en människa redan nu, bara hen har en uppkopplad bil som kan kommunicera den informationen på ett bra sätt. 

Det är väldigt intressant för dig när du kör din bil att få reda på om det är halt om två kilometer eller att du har en ambulans bakom dig som kommer att behöva passera om en minut. Den typen av information skulle man kunna använda i en fordonsflotta som är uppkopplad. Därför är tidsperspektivet redan nu men vårt system adderar också värde för framtidens automatiserade fordonsflottor.

Så era system skulle alltså kunna implementeras i dagens bilar, bara de är uppkopplade? 

Ja. Vi bygger ju lösningar som ligger utanför bilen, det vill säga vi kan skapa möjligheterna till att kommunicera med fordon. Sedan krävs något sätt att kommunicera med föraren eller en autonom funktion men det finns aktörer som jobbar med de sakerna dels har man möjlighet att konfigurera displayer på ett annat sätt än tidigare, dels finns en marknad för eftermontering av connectivitet till bilar. Och även bilar som saknar kameror och sensorer kan använda andra bilar som sensorer runt omkring och ta del av den informationen, säger Kristian Jaldemark.

När man försöker föreställa sig framtidens uppkopplade fordon tänker man gärna på connected highways eller en infrastruktur längs vägarna med wifi och hårdvara. Den typen av infrastruktur kostar en del att bygga och fungerar bäst i tätbefolkade områden. Men det finns ett annat sätt att tänka, nämligen att utnyttja det som redan finns. Mobilnätet är en sådan utbyggd infrastruktur och man kan använda sig av data från befintliga källor som Trafikverket, SOS Alarm och andra uppkopplade samhällsaktörer tillsammans med alla fordon och kanske också personer som är ute och rör på sig. 

Att använda och sammanställa den informationen innebär att vi inte drar på oss så stora infrastrukturkostnader.

Det vill säga era lösningar är lika gångbara på en enslig väg genom Dalsland?

Precis, det ska funka i glesbygden också. Och det är det scenario som fordonstillverkarna måste jobba med också. Volvo kan ju inte sälja en autonom bil om några år som bara kan köra runt i Göteborg, en sådan bil vill inte så många betala för. Jag är helt övertygad om att fordonstillverkarna förstår och arbetar utifrån det, säger Kristian Jaldemark.

Och nu är alltså Carmenta en del av det västsvenska fordonsklustret – hur känns det?

Väldigt spännande, vår målsättning är att få den här affären att växa kraftigt. Det är jättehäftigt att ha Lindholmen som något slags nav i det här klustret. Generellt sett finns här en vilja att samarbeta och skapa framtidsinriktade projekt tillsammans. Jag tror att alla inser kraften i att jobba ihop även om det naturligtvis finns en konkurrenssituation också.

Per Österström

"Göteborg lockar till sig de bästa talangerna i världen"

Att koppla samman molnbaserade trafikledningsfunktioner med fordon och andra aktörer såsom vädertjänst, Trafikverket, SOS Alarm är något man utvecklar och testar inom det nationella strategiska innovationsprogrammet DriveSweden med programkontor på Lindholmen Science Park. Det är en utmärkt samverkansplattform där Carmenta med flera är aktivt pådrivande att lösa samhällsutmaningar med kopplingar mot exempelvis trafiksäkerhet, transporteffektivitet och hållbarhetsfrågor.

S3 – Shared shuttle service – är ett annat sådant projekt sprunget ur DriveSwedens samverkan.

För framtidens uppkopplade självkörande fordon kan stödfunktioner handla om allt från distansvägledning, styrning av fordon och infrastruktur som trafiksignaler och varningsljus för gångtrafikanter till datasäkerhetskoncept, funktioner för betalningstransaktioner med mera.

Lindholmen som område lockar i dag till sig de bästa talangerna i världen inom de utvecklingsområden som rör framtidens transportsystem. Vi ser också en trend av allt fler hemvändare – studenter som en gång utexaminerats i Göteborg och har arbetat utomlands eller på annan ort i Sverige vänder tillbaka för att få vara med i teknikutvecklingssteget där det händer och definiera framtiden.

Även från företagshåll är det ett enormt tryck med nya investeringar och etableringar i allt som rör arbete med programvaruutveckling, fordonselektronik, telematik, inbyggda system, IT säkerhet, sensorer, kartdata, AI, cloudplattformar med mera och där man söker kontor och medarbetare för att utveckla sin verksamhet i Göteborg. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content