Article image
Fakta & statistik

Därför är intresset rekordstort för Göteborg

Visste du att Göteborgsregionen är världsledande inom områden som fordon och transport, life science, logistik, ICT och stadsutveckling? Vi botaniserar i 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik.

Main content

Sommaren 2017 berättade kinesiska Geely om planerna på ett nytt 120 000 kvadratmeter stort innovationscenter på Lindholmen med plats för tusentals anställda. Centret kommer att vara ett av de mest avancerade naven i Europa och är ett av många exempel på de stora investeringar som är på gång i Göteborgsregionens näringsliv. Under 2018 kom dessutom nyheter om både att ett AI-center och en testbädd för elektromobilitet hamnar i Lindholmen Science Park.

Tre skäl till att intresset ökar så snabbt

Det finns många skäl för det rekordstora intresset för Göteborg. Göteborgsbaserade företag har de senaste åren satsat miljarder på att utveckla nya produkter och tjänster. Bakom står globala varumärken som Ericsson, AB Volvo, AstraZeneca, Saab, Volvo Cars och flera andra bolag av olika storlek. En fjärdedel av landets privata FoU-investeringar görs i Göteborgsregionen. Detta har gjort regionen världsledande inom områden som till exempel fordon och transport, life science, logistik, ICT och stadsutveckling.

Byggplaner för 1 000 miljarder kronor lockar till investeringar i en omfattning som Göteborg aldrig tidigare sett. Göteborg bygger i bästa cityläge och har unika testmöjligheter för nya tjänster.

Den snabba digitaliseringen skapar möjligheter för företag och människor med förmåga att tänka nytt, som Göteborgsföretaget Forza Football, vars app för samman miljontals fotbollsfans från hela världen.

En värdefull hemmamarknad

I Göteborg byggs stora områden mitt i city med inställningen att det är ett fantastiskt tillfälle att testa nytt. En sådan hemmamarknad är värdefull för företag som investerar tungt i forskning och utveckling. Hela kedjan finns i Göteborg – från analys av människors behov och samhällets utmaningar till efterfrågade produkter och internationell handel. Det som börjar med idéutveckling fortsätter med design av produkter och tjänster, test i stadsmiljö och storskalig produktion. Till det kommer global marknadsföring och upparbetade handelsvägar direkt till de stora exportmarknaderna.

Utmaningar som kräver nya samarbeten

Men staden står också inför stora utmaningar. Näringslivet har brist på viss kompetens – inte minst inom byggsektorn. Följderna av segregation och bostadsbrist är allvarliga. Det sätter Göteborgs förmåga att samarbeta på prov. Näringslivet, staden, regionen och universiteten behöver ta sig an dessa utmaningar gemensamt. Inställningen till samarbete har gjort Lindholmen till ett av Sveriges mest kunskapstäta områden. Ett annat exempel är AstraZeneca som öppnar sin forskningsanläggning för små lovande bolag som arbetar i nätverk. Dessa modeller för samarbete är nya även i internationell jämförelse. De bidrar både till att hitta svar på stora samhällsfrågor och till att göra Göteborg intressant för investeringar och etableringar.

Ladda ner Fakta & Statistik 2018 här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content