Article image
Charlotta Gummeson, vd, Sahlgrenska Science Park

”Det finns ett fokus på medtech i regionen.”

– Det bubblar, bolagen tar in mer kapital, anställer folk och expanderar. Vi har fullt här nu, det vet jag inte när det var sist. Det finns ett fokus på medtech i regionen med hela den här myllan av bolag och testmiljöer som finns.

Det säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park. Hon är en av tio röster Business Region Göteborg samlat under en rundtur genom staden för se på regionens möjligheter och utmaningar när vi tar språnget in i framtiden och skriver en ny berättelse om Göteborg.

Main content

Sahlgrenska Science Park

Vi tar sexans spårvagn från Korsvägen genom berget under Carlanderska sjukhuset upp över Guldheden och ner till Sahlgrenska sjukhuset. På andra sidan den hårt trafikerade Per Dubbsgatan ligger Sahlgrenska Science Park inrymt i en gammal tegelfastighet uppe på Medicinareberget. Om ett par år kommer hela stadsmiljön runt gatan förändras när sjukhuset ska bindas samman med universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet i ett life science-kluster kallat Sahlgrenska Life som kommer innebära en rejäl förstärkning av Göteborgsregionens position inom life science med en kreativ miljö för näringslivet.

Life science är den samlande benämningen på en tvärvetenskaplig industri som omfattar bland annat bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling. Branschen är en av de snabbast expanderande i Göteborgsregionen som förutom ett av Europas största universitetssjukhus med internationellt ledande forskning också hyser ett av Astra Zenecas tre globala strategiska forsknings- och utvecklingscentra i Mölndal. Med cirka 540 företag sysselsätter branschen runt 9 400 personer i regionen vilket innebär att nästan vart fjärde life science-jobb i landet finns här. 

– Vi står på fyra ben i vår verksamhet: infrastruktur, företagsutveckling, event och nätverk, säger Charlotta Gummeson, vd för Sahlgrenska Science Park. 

Hon verkar i en fragmentiserad bransch. Det finns några stora globala spelare i regionen med Astra Zeneca i spetsen plus mängder av folk inom akademin men många av life science-bolagen är små med 1-4 anställda. Det är där Sahlgrenska Science Park kommer in som sambandscentral och skyltfönster gentemot potentiella investerare. Ett slags NK för framtida lösningar inom vården.

– Vi har ett enda mål med vår verksamhet: att det ska bli fler anställda inom små och medelstora bolag i branschen. Fyra av fem nya jobb i den här sektorn kommer skapas där, säger Charlotta Gummeson och berättar 65 procent av bolagen på Sahlgrenska Science Park säger att de kommer anställa upp till fem personer inom ett år.

Vi hämtar kaffe i köket och springer på Andreas Gerward, vd för Stayble Therapeutics som utvecklar en ny behandling mot kronisk ryggsmärta genom injektion. Han berättar att man börjat med kliniska prövningar av metoden som ska ersätta steloperation som främsta behandlingsmetod. Med två anställda är Stayble Therapeutics än så länge en väldigt liten spelare och om det historiskt varit ont om startsups borta på Lindholmen Science Park är de desto fler runt kaffeautomaten på Sahlgrenska Science Park.

– Nu försöker vi kartlägga vilka behov de här företagen har för att stanna kvar i Västsverige och för att kunna ta nästa kliv. Vi har 82 bolag i huset och det man efterfrågar är nätverk. Man vill träffa andra entreprenörer, andra investerare, och lära sig hur man ska kommunicera och marknadsföra sig själv. Och förstå hur vården fungerar. 

Image
Charlotta Gummeson VD Sahlgrenska Science Park

Göteborgsregionen är inne i en expansiv fas. Är det något som känns här uppe på Medicinareberget också?

– Absolut. Hela tiden. Det bubblar, bolagen tar in mer kapital, anställer folk och expanderar. Vi har fullt här nu, det vet jag inte när det var sist. Det finns ett fokus på medtech i regionen med hela den här myllan av bolag och testmiljöer som finns, inte minst ute på Lindholmen. Johanneberg Science Park har sitt All age hub där de bygger upp en äldreboendemiljö som bolag kan testa sina idéer i. Det blir en bra matchning – vi på Sahlgrenska Science Park jobbar med företagsutvecklandet och de andra mer jobbar med testmiljöer. 

Varför händer det så mycket inom life scienceområdet?

– Det är goda tider och det är ett enormt globalt fokus på hälsa och de utmaningar vi står inför. Allt fler är över 65 år, allt fler kommer leva med kroniska sjukdomar, vi har antibiotikaresistens i världen, nya generationer har nya kravställningar. Investeringsviljan har blivit högre – man ser att det finns annat att gå in i än bara läkemedelsprojekten, det finns även projekt med lite lägre risk och som har snabbare till marknad. Dessutom är det ett ökat fokus från regeringen som uttryckligen går ut och säger att vi behöver fler lifesciencebolag i Sverige för att kunna hantera de här nya utmaningarna som kommer på många olika områden. Dessutom finns visionen för E-hälsa 2025 som säger att Sverige ska bli bäst i världen på att implementera och använda sig av digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård. Det är rätt kaxigt för att vara ett litet land. 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content