Article image
5 mars 2016. Pressträff på Lindholmen Science Park om Geelys planer på ett europeiskt huvudkontor. Det kinesiska bolagets vd Conghui An överraskade genom att uttrycka missnöje med det svenska företagsklimatet.

Dokument inifrån: Så tog Göteborg hem Geelys innovationscenter

Geelys innovationscenter på Lindholmen handlar om miljardinvesteringar och minst 1 500 nya jobb i Göteborg. Men resan dit har varit lång och för bara ett drygt år sedan vädrade Geelys vd sitt missnöje över näringslivsklimatet i staden. Resten är en studie i konstruktiva förhandlingar och dedikerat arbete.

Main content

Det började ju varmt och vänligt. Sedan blev det en formell uppsträckning om företagsklimatet i Sverige och regionen, säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg.

Nyss hemkommen från Kina och signeringen av avsiktsförklaringen för Geelys satsning på Lindholmen minns han den där dagen, den 5 mars 2016, när Geely och CEVT hade kallat till pressmöte i Göteborg för att berätta om bolagens planer för Göteborg och Västsverige. Det var då tankarna om ett europeiskt huvudkontor i Göteborg formellt presenterades för första gången. Men Conghui An, Geelys vd och CEVT:s styrelseordförande, hade mer på hjärtat och vädrade sitt missnöje över näringslivsklimatet i Sverige och Göteborg.

Min reflektion då var att det på ett sätt var ett starkt förhandlingsutspel från Geelys sida. Man pekade också på de enorma investeringar man hade gjort i Volvo Cars och hur mycket sysselsättning det skapat och det hade ju Geely rätt i. Men, vilken uppmärksamhet och bekräftelse hade Geely fått för att det här hade betytt väldigt mycket för nationen och Göteborg? Där fanns en saknad.

Joel Görsch, etableringsrådgivare på Business Region Göteborg och någon som jobbat mot Geely och CEVT i flera år var också med på mötet.

Man var förvånade över det ointresse som man tyckte staten och staden hade visat för Geely. Man jämförde med England och den klart mindre investeringen som Geely gjort i Coventry med London Taxi men där man kände mycket mer tacksamhet och uppmärksamhet från engelsmännen, minns han.

Image
– Man var förvånade över det ointresse som man tyckte staden och staten hade visat för Geely, säger Joel Görsch på Business Region Göteborg och insåg att han hade mycket hårt arbete framför sig. Foto: Bengt Kjellin

Conghui Ans utspel tog skruv och den 16 mars besökte näringsminister Mikael Damberg tillsammans med bland andra kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson CEVT:s kontor i Göteborg för att bättra på relationerna. CEVT:s vd Mats Fägerhag och vice vd Gang Wei redogjorde för bolagets olika problem i Göteborg.

– Det blev mycket prat om hur klimatet såg ut för företagsetableringar och då var det en annan stor fråga som kom upp, den om Migrationsverket. Och naturligtvis bostadssituationen och tillgången till engelskspråkigt dagis och internationell skola, säger Patrik Andersson.

Till Göteborgs-Posten sa Mikael Damberg att Business Sweden och Business Region Göteborg skulle sätta sig ner med CEVT och se vad som kunde göras för att lösa de praktiska problemen. Den fortsatta resan fram till signeringen den 28 juni i år var med andra ord kantad av många frågetecken som måste rätas ut för att Göteborg skulle lyckas locka hit Geely.

Image
Från kontorsfönstret på Lindholmen Science Park såg CEVT:s vice vd Gang Wei redan för ett år sedan möjligheter att etablera ett stort utvecklingscenter mitt i ett av Europas mest kunskapstäta områden.  Foto: Bengt Kjellin

Men resan börjar ett antal år tidigare, närmare bestämt den 28 oktober 2009 då Geely la ett bud på Volvo Personvagnar vilket accepterades av dåvarande ägaren, amerikanska Ford. Den 2 augusti 2010 meddelade Geely och Ford att köpet var slutfört. Volvo var därmed kinesiskägt.

– Jag tror inte att vi hade suttit och talat om det här om inte Geely hade köpt Volvo Cars 2010. Sedan har resan med Geely och framför allt Volvo Cars framgångar gjort att kineserna tycker att det här är en intressant geografi att vara i, det är jag alldeles övertygad om, säger Patrik Andersson.

För Business Region Göteborgs del började kontakterna med Geely på allvar 2012.

– Det var inte så att vi hade någon strategi direkt men tanken började födas, säger Joel Görsch.

– Det här var samtidigt som Saab la ner och Volvo Cars hade värvat Mats Fägerhag som skulle ansvara för att hitta en partner för Volvo när det gällde att utveckla små bilar. Till sist föll valet på att man skulle göra det inom gruppen med Geely. I samband med detta hade Geely också köpt London Taxi i Coventry och via Volvo fick vi veta att om vi tillsammans med Volvo ger ett bra erbjudande kunde Göteborg vara en intressant ort att bygga upp den nya verksamheten på. Under vintern 2013 gjorde vi detta tillsammans med Lindholmen Science Park och det ledde till att Geely tog ett beslut ganska snabbt att etablera teknikutvecklingsföretaget CEVT.

Niklas Wahlberg är vd på Lindholmen Science Park AB. Strax före årsskiftet 2012-2013 blev han kontaktad av Volvo Cars när det var bestämt att uppbyggnaden av det som skulle bli CEVT skulle påbörjas. Nu sökte man lokaler.

– Vi tittade på förutsättningarna för att överhuvudtaget landa ner det i miljön här på Lindholmen och kunde lotsa fram dem till olika förslag som senare den våren blev ett avtal om en första etablering. Man flyttade in här i juni 2013 och då var de sju personer – Mats Fägerhag, vd CEVT, Gang Wei, vice vd CEVT och fem till.

Den ursprungliga uppdraget för CEVT var att ta fram en gemensam arkitektur för Geelys och Volvos mindre bilar, i Volvos fall en ersättare för 40-serien. Utöver grunduppdraget valde Geely att successivt förlägga fler utvecklingsprojekt hos CEVT. Geely Design utvecklades och under hösten 2016 etablerades bolaget såväl som varumärket Lynk & Co, vars första modell 01 lanserades på Lindholmen i oktober.

– Initialt bedömde man att det kanske var några hundra personer som behövde jobba i några år här med plattformen. Istället blev det en succesiv utveckling under de här fyra åren till att man i dag sysselsätter ungefär 2 200 personer i 14 olika fastigheter på Lindholmen Science Park. Och under hela den här resan har vi jobbat väldigt nära CEVT och Geely för att på olika sätt bistå dem i uppbyggnads- och etableringsarbetet, säger Niklas Wahlberg.

– Man hade även målsättningen att ta in kinesiska medarbetare från Geelykoncernen i CEVT för att lära upp dem och öka samverkan mellan den kinesiska och den svenska organisationen, säger Joel Görsch på Business region Göteborg och berättar om utmaningen i sig att klara detta på grund av problem med Migrationsverkets långa handläggningstider.  

– Redan 2014 fick vi göra brandkårsutryckningar och det fanns risk att Geely skulle säga att man inte kunde bedriva verksamheten här. Från Migrationsverkets sida hade man kanske inte förstått den globala affären där man måste kunna resa.

Diskussionerna om ett större hus för Geelys och CEVT:s verksamhet började för cirka två år sedan. Då tog Lindholmen Science Park tillsammans med Älvstranden Utveckling AB initiativ att göra en första volymstudie.

– Vår roll har varit att vara samtalspartner kring var detta skulle kunna ligga och kring utsikterna att få fram en detaljplan. Men även att förbereda staden på att ligga ett steg före i processen, säger Lena Andersson, vd på Älvstranden Utveckling.

Image
Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling, kan pusta ut när bolaget skriver avsiktsförklaring om marken med Gang Wei, Geelys chef i Göteborg. Foto: Bengt Kjellin

Älvstranden Utveckling är Göteborgs Stads utvecklingsbolag med uppdraget att vara en motor i stadsutvecklingen i innerstaden längs Göta Älv tillsammans med stadens planerande förvaltningar och näringsliv.

– Vi beslutade oss väldigt tidigt för att blir det inte Geely så blir det något annat på tomten och då har vi framförhållning och vi behöver ändå mer detaljplanelagd mark för etableringar. Så vi gjorde en ansökan om planbesked relativt tidigt. När beskedet från Geely väl kom var vi en bra bit på väg. Jag tror faktiskt inte att Geely var medvetna om det utan de blev positivt överraskade över hur mycket vi redan gjort. Dessutom har vi skött detta väldigt diskret och hanterat processen professionellt vilket jag tror Geely har uppskattat.

Lena Andersson har hela tiden trott att det skulle bli en avsiktsförklaring med Geely. Med den kompetens som finns inom fordonsindustri och mobilitet här kände hon sig ganska trygg i att det skulle till väldigt mycket för att konkurrera ut Göteborg.

Så vilka parametrar gick man efter när man identifierade tomten på Pumpgatan mitt emot tv- och radiohuset?

– Hur fort man kan få fram en detaljplan har betydelse liksom om tomten ligger nära ett visst utbud av infrastruktur vilket ju den här tomten gör. Att överhuvudtaget få till en så pass stor tomt mitt inne i centrala stan är också en unik fördel som Göteborg har och som vi ska utnyttja till fullo. Om 30 år är Lindholmen färdigexploaterat om allt går som det ska, då först börjar det bli trångt. Men det innebär inte att vem som helst kommer till här utan det ska vara en verksamhet som stödjer klustret och som är strategiskt viktigt för utvecklingen. Vi är lite kräsna kan man säga.  

Lena Andersson pekar på hur Älvstranden som kommunalt bolag kan jobba i glappet mellan det offentliga och privata och att det är innehåll och kvalitet som är det viktiga i ägardirektivet, inte att leverera ekonomiskt. Den långsiktigheten är det inte många kommersiella aktörer som kan ha.

– Att bygga upp Lindholmen var ju en ekonomiskt gigantisk stor risk men uthålligheten, att sitta och hålla på lokalerna och att inte hyra ut till första bästa utan verkligen se till att det blev ett kompetenskluster, har ju varit en enorm succé och ett av de första stegen till det som nu blivit Geelys etablering. Jag tror inte att många göteborgare känner till att vi har ett kompetenscentrum på Lindholmen som bara en handfull städer i världen kan åstadkomma. Om 50 år kommer man att titta tillbaka och säga att det var detta som byggde framtiden.

Men tillbaka till 2016 och efterdyningarna till den där pressträffen och uppföljningsmötet på CEVT där Göteborg fick en stor dos ris från Kina. För nu började ett idogt arbete hos en mängd aktörer för att förbättra relationerna med kineserna.

– Det kändes som att vi var på rätt väg, vi fick grepp om situationen. Och samtidigt utvecklades CEVT på ett sätt som fick oss att känna att något var på väg att hända, säger Patrik Andersson.

Den 12 september bjöd statsminister Stefan Löfven in Geelys styrelseordförande Li Shufu till ett specialarrangemang i Rosenbad för att diskutera investeringar och ett nytt Europakontor för Geely i Göteborg. Med sig på denna Sverigeresa hade Li Shufu en delegation med ett 30-tal kinesiska företag i China Entrepreneur Club med syfte att knyta affärskontakter..

Dagen därpå for delegationen till Göteborg och då fick kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson och Business Region Göteborgs Patrik Andersson möjlighet att prata med Li Shufu om hans syn på Göteborg.

– Vi sa naturligtvis hur mycket Geely har betytt för Göteborg och vår stolthet över utvecklingen. Li Shufu tog upp utmaningarna med bostadssituationen och Migrationsverket men han uttryckte också en stor tacksamhet över att Göteborg finns som stad och det fanns en ömsesidig bekräftelse. Han hade ju också med sig de här företagen som representerade allt från infrastrukturinvesteringar till automotive och life science. Vi gjorde vårt bästa för att beskriva fördelarna med Göteborg och varför det här är ett bra ställe att ha sin verksamhet på, säger Patrik Andersson.

I oktober fick Business Region Göteborg uppdraget av näringsministern att koordinera all aktivitet som pågick för att försöka locka hit Geely.

– Vi hade i praktiken haft det ansvaret hela tiden men vi fick det mer uttalat då, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg och djupt involverad i processen runt Geelys etablering på Lindholmen.

Image
Täta telefonavstämningar med regeringskansliet. På bilden Business Region Göteborgs etableringschef Henrik Einarsson, företagets internationella chef Ulf Landin och kommunikationschefen Kenny Genborg.  Foto: Michael Åkerström

Det har funnits en etableringsgrupp på Business Region Göteborg som arbetat intensivt med frågan och koordinerat jobbet. Vi har tagit ansvar för alla kontakter in mot staden, vi har haft många kontakter upp mot regeringen, vi har skött avtal men också praktiska frågor.

– Västra Götalandsregionen var igång från sitt håll, näringsdepartementet likaså liksom Älvstranden, Lindholmen Science Park, Business Sweden och Business Region Göteborg. Så det var ju ett stort team som jobbade med detta och det var ett antal olika möten med näringsdepartementet. Mikael Damberg har varit en frekvent besökare i Göteborg, säger Patrik Andersson.  

En av de stora knäckfrågorna var dock Migrationsverkets handläggningstider. Business Region Göteborg jobbade väldigt länge med att få till ett möte mellan CEVT och Migrationsverket.

– Vändpunkten kom när vi lyfte upp migrationsfrågan ända upp på ministernivå och Migrationsverket fick ett nytt regleringsbrev i december 2016, något som även gynnar andra företag, säger Joel Görsch.

– Budskapet var att från och med ett visst datum kommer man ha tio dagar för nya ärenden och tjugo dagar för förlängning av ärenden vilket varit den största problematiken. Innan låg snittet på 85 dagar.

Dessförinnan hade britterna röstat ja till Brexit under sommaren 2016. Det kan ha påverkat till Göteborgs fördel.

– Brexit förstärkte säkert Göteborgs chanser, säger Joel Görsch.

– Något vi i Sverige och Göteborg har lärt oss under den här resan är att det är väldigt viktigt med relationer. Vi gör ju inget extraordinärt gentemot Geely, inga subventioner eller specialhantering egentligen. Vissa frågor kan vi förstås prioritera eftersom det är ett viktigt case men alltid enligt vad som är den lagliga vägen. Istället handlar det väldigt mycket om uppmärksamhet, relationer och tryggheten i att vi välkomnar Geely – och naturligtvis att resten av fordonsindustrin och kompetensen finns här.

Image
I maj 2017 besökte en delegation från Göteborgs Stad Geelys huvudkontor för att möta koncernledningen. Efteråt beskrevs stämningen som att samtalet fått en ny värme. Foto: Geely

I maj reste en delegation från Göteborgs Stad till Kina för att förlänga partnerstadsavtalet med Shanghai. Då hade regeringen hunnit ge RISE, svenska statens bolag för industriforskningsinstitut, i uppdrag att titta på förutsättningarna för att etablera ett elektromobilitetscentrum och mycket talade för att det kunde hamna i Göteborg.

Innan vi åkte till Kina fördes avgörande diskussioner mellan Älvstranden Utveckling, Business Region Göteborg och Geely och förutsättningarna för att skriva en avsiktsförklaring om ett fastighetsförvärv, säger Patrik Andersson.

Under delegationens besök i Kina i maj träffade man delar av Geelys styrelse och företagsledningen. Tonen från vd Conghui An som satt mitt emot Patrik Andersson var nu annorlunda än på den omtalade pressträffen i mars året innan.

Han sa att det här känns bra och det var en helt annan värme i samtalet, han pratade otroligt öppet om saker och ting och sa att de ser positivt på Göteborg. Då kom frågan tydligt upp att det går långsamt i Sverige i jämförelse med vad kineserna är vana vid. Och då lovade jag honom i princip vid sittande bord att vi kommer sköta detta så snabbt vi bara kan ”the Swedish way”.

Image
Dags för en ny Kinaresa, denna gång för att skriva avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad och Geely. På kvällen den 21 juni samlades alla för att gå igenom detaljerna på Business Region Göteborg.  Foto: Bengt Kjellin

En annan fråga som togs upp av Geely var tillgången till kompetens på längre sikt. De såg ett mycket stort behov av utbildning av nyckelpersoner framöver och talade inte minst om Göteborgs förmåga att vara attraktiv på global nivå för människor med särskild kompetens. Det var frågeställningar som Chalmers sedan kunde ta upp diskussionen om med Geely.

På planet hem pratade vi om att vi var väldigt nära nu. Vi visste om att statsministern, näringsministern och ett antal andra ministrar med tjänstemän skulle till Kina och träffa Geely den 28 juni. Kunde vi låsa upp ett antal positioner till dess skulle vi kunna ha en signering tillsammans med svenska staten och statsministern. Då hade dessutom förstudien till elektromobilitetscentret kommit och skulle det hamna på Lindholmen skulle det ha stark bäring inte bara på Geely och CEVT utan på hela fordonsklustret. Plus att svenska staten visar att man verkligen är beredd att satsa i Göteborg och i den här miljön.

Den 28 juni undertecknades så avsiktsförklaringen om ett innovationscenter på Lindholmen när den svenska delegationen anförd av Stefan Löfven besökte Geelys huvudkontor i Hangzhou. Ann-Sofie Hermansson och Conghui An fattade pennorna och när bläcket torkat fanns det papper på kinesiska investeringar för miljardbelopp och uppskattningsvis minst 1 500 nya jobb i Göteborg i ett första steg. Den febrila verksamhet som rått sedan pressmötet den 5 mars 2016 hade således gett god utväxling.

Det finns ingen som har kunnat berätta för mig om en större företagsetablering någonsin i Göteborg. Det finns många företag som har vuxit till sig men att bara sätta upp en etablering på det här sättet saknar motstycke, säger Patrik Andersson.

Image
Under överinseende av Sveriges statsminister Stefan Löfven och Geelys styrelseordförande Li Shufu undertecknades avsiktsförklaringen av kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson och Geelys vd Conghui An.

– Självklart är det fantastiskt roligt att Geely nu väljer att bygga fast sig här långsiktigt, men de är redan här och de driver redan flera verksamheter. För mig är detta en evolutionär process snarare än någon revolution, säger Niklas Wahlberg på Lindholmen Science Park.

– Redan i dag är Lindholmen en miljö som är synlig globalt. Jag skulle våga påstå att Lindholmen Science Park, Silicon Valley, München/Stuttgartområdet och sannolikt delar av Shanghai har någon typ av jämförbar täthet när det gäller kompetens och kunskap samt etableringar inom det här området.

Målsättningen nu är att i bästa fall ha en detaljplan för innovationscentret om ett och ett halvt år.

Vi ska se till att rivstarta så att det här går med extremt högt tempo. Vi bistår med så mycket hjälp Geely vill ha av oss. Sedan ska själva köpeavtalet också bli klart. Kunde vi få till en detaljplan på ett och ett halvt år hade det gjort oss så gott i staden också att kunna säga att vi levererar och att vi gör det på kort tid, säger Lena Andersson.

Som menar att det är en sak att säga att innovationscentret är jätteprioriterat och en helt annan sak att visa det i handling.  

Med dessa stora investeringar på ingång är vi i Göteborgs Stad tvungna att synka oss och tänka i ett helhetsperspektiv. Alla frågorna hänger ihop och landar in i någon sorts organisatorisk del som behöver en tydlig politisk styrning.

Enligt Patrik Andersson handlar det nu om Göteborgs Stads förmåga att leverera i sin myndighetsutövning och det måste gå så fort som möjligt the Swedish way.

Helst ska vi leverera lite ovanför Geelys förväntningar. När vi kände att nu är vi på väg att få hit etableringen samlade Henrik och Joel stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret och sa att nu blir det åka av. Och det i en redan trång sektor. Det kommer vara ett antal olika målkonflikter som behöver hanteras under vägen och därför är det viktigt att man samlar det här i ett team. Och där har Business Region Göteborg lovat att ha en fortsatt koordinerande roll.

Image
Här, granne med tv- och radiohuset på Lindholmen, ska Geelys nya europeiska utvecklingscenter byggas.  Foto: Bengt Kjellin
Print this page:

Tip a friend

Bottom content