Article image
Göteborgsregionens kompetensråd

Effektivare arbete för att matcha branschernas efterfrågan

Inom de flesta branscher råder kompetensbrist på olika nivåer, exempelvis ingenjörer och svetsare. Branscher, företag, utbildningar och strategiska aktörer samverkar idag för att råda bot på kompetensbristen. För Business Region Göteborg är detta en hjärtefråga.

Main content

I Göteborgsregionen finns ett kompetensråd som skapar en effektivare samverkan mellan de olika aktörerna på arbetsmarknaden. Syftet är att aktörerna skapar en gemensam bild av befintliga utmaningar och framtida kompetensbehov. Utöver det övergripande kompetensrådet finns en rad branschspecifika med motsvarande uppdrag. Här kan du läsa mer om kompetensråden i Göteborgsregionen. 

Bengt Forsling är chef på LO-distriktet i Västsverige och tillika ordförande för Göteborgsregionens Kompetensråd samt styrelseledamot i Business Region Göteborg. 

- Den här typen av samverkan behövs. Behovet av kompetent arbetskraft är enormt och genom rådet så effektiviserar vi arbetet med kompetensförsörjning och vi kan få fram de utbildningar som branscherna efterfrågar. Genom vår samverkan i rådet har vi också ett forum med aktörer som snabbare kan agera gemensamt vid konjunktursvängningar. Det blir en kraftsamling helt enkelt. 

- Att rådets arbete också finns på webben är jättebra, där kan vi nå ut till ännu fler aktörer och till dom som samverkar i rådet, säger Bengt Forsling.

Anna-Lena Johansson är ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Business Region Göteborg och en av initiativtagarna till kompetensrådet. 

Vad är kompetensrådens funktion och målsättning? 

- Att tillsammans, oavsett konjunktur, uppnå en så fungerande kompetensförsörjning som möjligt. Behoven varierar över tid och i olika branscher och storlekar på företag så det gäller att hela tiden ha örat mot rälsen och utifrån företagens efterfrågan hitta lösningar och effektivare arbetssätt som underlättar för företagen att hitta och utveckla rätt kompetens.   

- Vi vill genom kompetensrådet och de branschspecifika bygga en hållbar “infrastruktur” som underlättar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Det är ett gediget arbete som vi har tagit oss an men som vi är ense om att det görs bäst i samverkan.  

Vad kan man som företagare göra? 

- Om vi ska lyckas, krävs det engagerade företagare som bidrar med sina och branschens erfarenheter, utmaningar och förslag till lösningar i någon av de branschspecifika kompetensråden. Och har man inte möjlighet till att vara med, tveka då inte att kontakta mig.  

Färgbox

Detta är kompetensrådet i Göteborgsregionen 
I det övergripande kompetensrådet samlas 14 av regionens strategiska aktörer inom kompetensförsörjning. Dessutom finns nio branschspecifika kompetensråd, dessa består av representanter från arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare inom ett branschområde. 

 

Print this page:

Tip a friend

Bottom content