Article image
Fakta & statistik

En region i positiv förändring

Visste du att en fjärdedel av landets privata FoU-investeringar görs i Göteborgsregionen? Vi fortsätter att botanisera i 2018 års utgåva av Business Region Göteborgs rapport Fakta & Statistik. 

Main content

Göteborgsregionen är en stark tillväxtmotor i Sverige och har landets bästa logistikläge. Regionen växer snabbare än någon kunnat förutspå och det satsas stort på infrastruktur och stadsutveckling vilket leder till ökad pendling och inflyttning. Runt 2030 är det troligt att Uddevalla, Trollhättan och Borås kommer att tillhöra Göteborgs arbetsmarknadsregion. Till exempel har pendlingen från Trollhättan till Göteborg ökat med drygt 30 procent de senaste tre åren.

En offensiv tillväxtstrategi

Ökningen innebär att vi inom de närmaste åren även kan inkludera Trollhättan och dess kranskommuner i Göteborgs arbetsmarknadsregion. Därför har Göteborgsregionens politiker antagit en offensiv tillväxtstrategi (Hållbar Tillväxt). Några av de viktigaste målen i strategin är:

  • att 120 000 nya jobb ska skapas (2016–2035).
  • att vi ska bli 10 000 fler invånare varje år.
  • att en kraftig satsning görs på regionens kärna, det vill säga centrala Göteborg, som ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030 (2012–2030).
  • att arbetsmarknadsregionen år 2030 ska omfatta 1,75 miljoner invånare, jämfört med 1,17 miljoner invånare i dag.

En ledande forskningsregion

Göteborgsregionen är en ledande forskningsregion med stark internationell konkurrenskraft. 25 procent av Sveriges totala FoU-utgifter inom privat sektor sker i Göteborgsregionen. Göteborg och Göteborgsregionen sticker ut i ett antal rankingar som avser innovationer, konnektivitet, tillväxtpotential, konkurrenskraft och kompetens. Dessutom har Chalmers Ventures utsetts till världens tolfte bästa universitetsassocierade företagsinkubator.

Ladda ner Fakta & Statistik 2018 här.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content