Article image
Ericsson Garage

Ericsson Garage knuffar innovationerna framåt

Internet of things handlar om att tänka nytt på det gamla menar Jonas Wilhelmsson och Magnus Castell på Ericsson Garage på Lindholmen. Här samlas startups, studenter och anställda kring nya lösningar samtidigt som Ericsson tillhandahåller ett nät som närmar sig 5G-nivå och täcker halva innerstaden.

Main content

– Allt det här bottnar i nyfikenhet, passion och ett stort hjärta. Teknik är inte bara anonyma komponenter, säger Magnus Castell och pekar ut över det kreativa men ordnade kaoset i Garaget, Ericsson inkubations- och innovationsmotor i huset på Lindholmspiren.

– Och det ska vara kul också, fyller Jonas Wilhelmsson i.

Vi sitter runt ett stort bord och det sorlas runt omkring oss. Vid entrén ut mot Ericssons långsmala ljusgård står några gäster och fjärrmanövrerar en liten grävmaskin i en sandlåda, i ett hörn har man parkerat garagets uppkopplade experimentcykel. På golvet står pallar i fyra nyanser av brandgult, på vägarna sitter gula post it-lappar. En whiteboard är belamrad med vad för den oinvigde mest ser ut som klotter men som för Jonas och Magnus förmodligen utgör konkreta tankar och projekt.

Magnus Castell har varit på Ericsson sedan 1999 och har arbetat med allt inom produktutveckling till projektledning och programledning. Nu jobbar han mer med demo och event.

– Min roll är business and concept developement. Jag jobbar med prototyping, trials, kundtester och kunddemonstrationer av ny teknik. Saker som kanske kommer ut i handeln, saker som inte gör det. Vi vill lösa riktiga problem med nyttig teknik och det är där vi jobbar mycket ihop mot olika projekt. Målsättningen är att vi ska hitta ett win win win-perspektiv – ett problem blir löst, vi lär oss hur man gör det på smartaste sätt och vi kan göra lösningar som våra kunder operatörerna kan lansera och vara tidigt ute på marknaden med.

Jonas Wilhelmsson är, till skillnad från sina många Ericssonkolleger med ingenjörsexamen, ekonom i botten (och filosof säger Magnus). Han kom till Ericsson 2007 som en del av ett uppköp av ett bolag som han och tre kompisar startade för 20 år sedan. I dag delar han sin tid mellan en IOT-gruppering och att ansvara för Garaget.

Image
Ericsson Garage

Garage på tretton sajter i världen

Ericssons garageverksamhet började för fyra år sedan på Ericsson Research i Kista där man ville ha en modell för att hitta på nya uppslag som man kunde forska på. Sedan har konceptet blivit en affärsmodell i sig. Det finns i nuläget garage på tretton Ericssonsajter i världen med olika inriktning och garaget i Göteborg har funnits i ett och ett halvt år.

– Vi kallar garagen för ett andra operating system inom Ericsson. Man har den traditionella produktutvecklingen som sker under ordnade former och så detta som är ett sätt att snabbare och lite mer explorativt sätt ta in idéer och prototypbygga lösningar, säger Jonas.

De som sitter i garaget kan vara startups, studenter, exjobb och egna medarbetare. I dagsläget rullar ett femtontal initiativ här.

– Vi har en rad väldigt spännande samverkansinitiativ med allt ifrån projekt som ElectriCity till rena startups eller idéer som kommer från huset här som vi försöker knuffa framåt. Det kan vara en ren Ericssontillämning eller något som förstärker produkter vi har eller bli något helt nytt. Men det kan också vara saker som kommer att leva vidare utanför huset men med Ericssons inblandning, säger Jonas.

Hela stan är en testbädd

Det är lika mycket affären som måste fungera som tekniken. En 21-årig utvecklare kan vara smartast i stan och sitta på världens bästa idé men han eller hon tänker sällan på hur man ska koppla upp det hela och få alla de andra dimensionerna att fungera. Det kan vara marknad, det kan vara sälj, det kan vara patent.

– Det Ericsson kan bidra med är inte i första hand pengar utan det är för allt det där som du inte tänkt på innan som vi har den stora maskinen, säger Jonas och berättar att Ericsson i Göteborg är en rätt unik sajt. Här finns nästan 2 000 anställda och i stort sätt alla delar av Ericsson finns representerade på Lindholmen.

– Det finns väldigt mycket duktiga, smarta, kompetenta människor i huset och de är kreativa. Så det handlar om att försöka lära sig samarbete över gränser och hitta korsbefruktningar. Och miljön vi verkar i är så häftig, hela Lindholmen fullkomligt sjuder av aktivitet. Så bara det ekosystem som finns runt knuten gör oss ännu mer lämpade för att göra saker, säger Jonas.

Att verka i Göteborg är fantastiskt menar han. Ericsson har en unik möjlighet att jobba med en stad, både den officiella och dess aktörer.

– Göteborg kommer ju vara ett smått kaosartat byggprojekt de närmaste decennierna och det finns alla möjligheter att skapa smarta lösningar för smarta städer. Det är bara att testa, hela stan är en testbädd.

Kopplat upp en av Sjöfartsverkets bojar

Jonas och Magnus berättar om hur man kopplat upp en av Sjöfartsverkets bojar utanför Gäveskär vid Brännö. Sjöfartsverket ansvarar för 6 000 av landets 12 000 sjömärken och bojar längs Sverige kust. Vind, is och trålar gör att de kan flytta på sig men istället för att som i dag åka runt med båt och kontrollera att alla märken och bojar ligger där de ska kan man koppla upp dem och övervaka dem digitalt. Rör sig en boj lite för mycket går larmet och man kan åka ut och rätta till positionen.

– På bojen vid Gäveskär kan vi få in en hel del mätpunkter – lufttemperatur, vattentemperatur, ljusinsläpp över dygnet. Det är ganska billig teknik och nu vill Sjöfartsverket ta lite mer volym på detta, säger Jonas.

När SMHI fick höra talas om den uppkopplade bojen undrade de om man kunde få haka på lite sensorer för at komplettera sin landbaserade mätutrustning.

– I nuläget bara för att mäta ytvattentemperatur men på sikt kanske även salthalt, vattenströmmar, utsläpp. Kan de få tusentals nya mätpunkter kan de göra mycket bättre beräkningar för mikroväder eller kolla isläggningen, säger Magnus.

Hjälpt till med Sjöräddningssällskapets drönare

Många ganska dumma datakällor tillsammans med intelligens och automation – det är så man skapar smartare städer med bra livskvalitet för människor menar Magnus. Allt från att få pollenlarm i ditt bostadsområde till när och hur man kan ta sig från a till b på bästa sätt.

Jonas drar ett annat maritimt exempel och berättar om Sjöräddningssällskapets drönare.

– De ville skicka iväg en drönare så snart det går ett larm för att filma olycksplatsen och skaffa sig så mycket information som möjligt innan de packar båten. De har haft undantag från Transportstyrelsens krav på att man måste ha visuell kontakt med drönaren och vi började nysta i detta för något år sedan. Nu har vi byggt ett bokningssystem för oreglerat luftrum som vi presenterat för Transportstyrelsen.

Internet of things, eller IoT, handlar väldigt mycket om att tänka nytt på det gamla. Och ytan runt Ericssons garagemiljö möjliggör många olika användarfall och testarenor som bilar, fabriker, sjöfart och fastigheter. Bara i Ericssons hus finns 2 000 sensorer som skulle kunna användas till att direkt se var närmsta lediga konferensrum finns för ett spontanmöte. Eller, så här strax före lunchtid, närmsta lediga toalett.

– Det krävs ingen rocket science för att göra de här grejerna, det är mer en insikt om att bara tänka om och tänka nytt, säger Magnus.

Image
5G-nätet

Skapat ett 5G-nät runt Lindholmen

Lite i det tysta har Ericsson skapat ett 5G-nät runt byggnaden på Lindholmen med en radie på 3,5 km som gör att man täcker större delen av innerstaden. Dessutom har man dragit pipor till SKF, Chalmers och AstaZeros testbana utanför Borås. Fast man vill inte tala om 5G, snarare ett 4,5G-nät säger Jonas och Magnus. Allt är inte klart för 5G, man har bara testutrustningar än så länge. Först 2019 kommer man gå mer åt 5G.

Likafullt är det inte så många andra garage som är sin egen mobiloperatör. Därför går det ganska snabbt att etablera ett projekt och börja prova saker så som de är tänkta att se ut i verkligheten, alltifrån sjukhustillämpningar och bilindustri till luft- och vattenmätningar. 5G-nätet kommer inte att vara öppet för allmänheten. Däremot kan andra aktörer på Lindholmen som ingår i något projekt eller i någon form av samarbete med garaget få access.

5G spelar en avgörande roll för mycket av framtidens teknologi. Utvecklingen av självkörande bilar och aktiv säkerhet är beroende av ett mycket snabbare mobilnät än dagens 4G eftersom fordonen ska kunna ta snabba beslut och kunna kommunicera med andra fordon. Även industriapplikationer som trådlösa robotar, virtual reality och augmented reality (förstärkt verklighet) och remote-styrning inom kirurgi eller av drönare ställer krav på snabba nät. För att inte tala om garagets lilla grävmaskin borta i sandlådan.

– Man måste klara av betydligt fler uppkopplade enheter i dag när allt i samhället ska vara uppkopplat. Det blir mycket mer komplext men också mycket mer isolerat och dedikerat för olika typer av användarfall. Vissa saker går alldeles utmärkt att sköta med dagens eller gårdagens teknik, exempelvis elmätare och tracking-enheter på resväskor. Det är på den andra sidan av skalan där det ställs krav på väldigt låga fördröjningar, snabba responstider och väldigt höga datahastigheter som 5G kommer in i bilden, säger Magnus.

Ericsson IoT Bootcamp

Den 24 och 25 maj anordnas Ericsson IoT Bootcamp på Ericsson Garage som en del av GbgTechweek, Sveriges största eventvecka inom tech och startup.

– Vi har aldrig gjort detta förut men vi sitter på unik kunskap här som har med nät och prylars förhållande till nätet att göra. Så här kan vi dela med oss av våra kunskaper. Vi vill att man kommer hit, kopplar upp sina grejer och testar för att lära sig hur det funkar i verkligheten, säger Jonas.

– Målsättningen är att det ska bli en drivbänk för egna idéer och vi är gärna med och försöker förverkliga dem. Det blir en kombination av presentationer, både av externa och interna talare, och en tvådagars praktisk tillämpning där man får skruva och pilla, säger Magnus.

– Lite grejen med den här bootcampen precis som med hela den dagliga verksamheten vi driver i Garaget är att inspirera människor till att testa grejer, säger Jonas.

– Vi vill samarbeta med många aktörer för det ger oss möjligheten att själva lära oss mer. Det finns massa saker kvar som vi inte vet ännu.

Per Österström

– Ericssons verksamhet i Göteborg har den unika kombinationen av att husera en mycket bred telekomkompetens med ett spektrum av många olika Ericssonverksamheter under samma tak. Numera har man dessutom ett eget 5G-nät med en radie på 3,5 km:s täckning runt huset för test och demoprojekt med andra aktörer. Det finns inga gränser för vad detta skulle kunna innebära för verksamheter kring utveckling och projekt i området. Oavsett bransch går det mesta mot mer nyttjande av uppkopplade produkter och tjänster, och här skapar Ericsson en unik möjlighet i Göteborg.

– Med lanseringen av IoT Bootcamp öppnar Ericsson upp sitt garage för att dela med sig av all sin kunskap. Det är ett fantastiskt initiativ för samverkan med andra företag och entreprenörer. Funderar du över vad uppkoppling och 5G skulle kunna innebära för din produkt och tjänsteportfölj är IoT Bootcamp ett sätt att ta reda på det.

Mer om Ericsson IoT Bootcamp går att läsa på: https://gbgtechweek.com/program/iot-bootcamp/

Erik Behn

ICT är både teknologi och tillämpning. Att Ericsson öppnar upp är mycket positivt, framförallt för att det underlättar att hitta fler branscher och tillämpningar i vår vardag. Det är speciellt roligt med ett garage här i Västsverige med tanke på att en rad aktörer i det Västsvenska mikrovågsklustret aktörer lett av Chalmers spelat en mycket viktig roll i utvecklingen av de teknologier som möjliggör 5G. Vi ser stora utmaningar inför framtiden exempelvis inom välfärdsteknologi och att då kunna involvera Ericsson Garage i exempelvis AllAgeHub ger helt nya möjligheter.

Print this page:

Tip a friend

Bottom content